Khóa học Lập và phân tích báo cáo tài chính

Kỹ năng chăm sóc khách hàng
Kỹ năng chăm sóc khách hàng
24 August, 2022
Khóa học Nghiên cứu thị trường cho Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương
Khóa học Nghiên cứu thị trường cho Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương
24 August, 2022
Show all
Khoá học Lập và phân tích báo cáo tài chính

Khoá học Lập và phân tích báo cáo tài chính

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Mục tiêu khóa học 

Khoá học nhằm giúp học viên củng cố, phát triển phương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính để tăng hiệu quả công việc. Cụ thể, sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thể:

 • Phát triển các kỹ năng lập báo cáo tài chính, đặc biệt là báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 • Phân tích các báo cáo tài chính bộ phận, tổng hợp báo cáo tài chính doanh nghiệp, đưa ra đề xuất và đánh giá theo chuẩn Quốc tế;
 • Trau dồi kỹ năng kiểm tra, thuyết minh báo cáo tài chính trước cổ đông, ngân hàng và các bên liên quan.

Đối tượng

Kế toán viên, những người làm kế toán, lập và phân tích báo cáo tài chính

Các chủ đề chính

 1. Lập và đọc các báo cáo tài chính

 2. Tiếp cận báo cáo tài chính từ góc độ chuyên môn

 • Tiếp cận báo cáo tài chính theo quan điểm đầu tư của Warant Buffetl
 • Mối liên hệ giữa các báo cáo tài chính và các quyết định cho vay
 • Phân chia cách tiếp cận báo cáo tài chính theo mục đích khác nhau: Vay vốn – Thuyết trình cổ đông – Báo cáo thuế – Hợp tác kinh doanh
 1. Phân tích báo cáo tài chính

 • Khả năng sinh lời
 • Dòng tiền và khả năng thanh toán
 • Hiệu quả sử dụng tài sản và các nguồn lực
 • Dòng tiền của doanh nghiệp.
 1. Các lưu ý thực tế khi phân tích báo cáo tài chính. Các thủ thuật làm đẹp báo cáo tài chính. Một vài tỷ số và chỉ tiêu đặc thù khi phân tích báo cáo tài chính một số ngành.

Thời lượng

3-5 ngày hoặc tuỳ vào nhu cầu của học viên

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý

Contact Us

//]]>