Khóa học Quản trị tài chính cho nhà quản lý

Khóa học Tăng cường năng lực cho CEO (Executive coaching)
22 March, 2020
Khóa học Kỹ năng làm việc nhóm
Khóa học Kỹ năng làm việc nhóm
23 March, 2020

Mục tiêu khóa học 

Khóa học Quản trị tài chính cho nhà quản lý cập nhật các kiến thức về Quản trị Tài chính, tăng cường kỹ năng thực hành về Quản trị Tài chính doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, đồng thời sử dụng một cách có hiệu quả các đòn bẩy tài chính trong các quyết định kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối tượng

Chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý doanh nghiệp.

Các chủ đề chính

Những vần đề về tài chính doanh nghiệp

 • Mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp và những nguyên nhân thành bại
 • Tài chính doanh nghiệp và mục tiêu quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Môi trường kinh doanh và các xu thế ảnh hưởng tới tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính doanh nghiệp theo giác độ quản trị tài chính

 • Bảng cân đối kế toán theo giác độ tài chính
 • Báo cáo kết quả kinh doanh theo giác độ tài chính
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo giác độ tài chính

Phân tích báo cáo tài chính của nhà quản lý doanh nghiệp

 • Phân tích khái quát các báo cáo tài chính của nhà quản lý
 • Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp của nhà quản lý qua các kỹ thuật
 • Phân tích khả năng thanh toán
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
 • Phân tích khả năng sinh lời
 • Phân tích cơ cấu vốn và đòn bẩy tài chính
 • Phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn

Tài chính kế toán và quyết định kinh doanh của nhà quản lý.

 • Sử dụng quan hệ chi phí, sản lượng, lợi nhuận và đòn bẩy kinh doanh để tối đa hoá lợi nhuận
 • Phân tích hoà vốn và một số ứng dụng trong phân tích và quyết định kinh doanh
 • Sử dụng các thông tin Tài chính, kế toán để đưa ra quyết định kinh doanh
 • Các quyết định về điều chỉnh chi phí, giá cả, khối lượng và lợi nhuận

Thời lượng

2 ngày (4 buổi) hoặc tùy vào nhu cầu học viên

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý

Contact Us

//]]>