28 June, 2011
VCS

Tư vấn Xây dựng Hệ thống Thông tin Quản trị Nhân sự (HRIS) cho Công ty CP VICOSTONE

Tư vấn tăng cường Năng lực quản trị Nhân sự và Xây dựng Hệ thống Thông tin Quản trị Nhân sự (HRIS) cho Công ty CP […]
4 June, 2010
MiniMBA

Đào tạo Mini-MBA cho Canon Vietnam

Nhằm nâng cao năng lực và tăng cường tính chủ động của đội ngũ quản lý cấp trung trong việc góp phần vào sự phát triển […]
2 November, 2009
elearning

Dự án chương trình Đào tạo Quản lý Trực tuyến cho các doanh nghiệp XK NVV của Việt Nam.

Hà Nội, tháng 11/2008. Công ty CP Phát triển năng lực tổ chức (OCD), nay là Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã nhận được hỗ […]

Contact Us

//]]>