Kick-off Dự án tư vấn: Chuẩn hoá cơ cấu tổ chức Sato Việt Nam và xây dựng khung năng lực cho các vị trí chủ chốt

Đế chế Bitcoin liệu có lụi tàn?
3 August, 2019
chuyển đổi số là gì?
Chuyển đổi số là gì?
4 August, 2019
Show all
Kick-off Dự án tư vấn: Chuẩn hoá cơ cấu tổ chức công ty và xây dựng khung năng lực cho 87 vị trí

Kick-off Dự án tư vấn: Chuẩn hoá cơ cấu tổ chức công ty và xây dựng khung năng lực cho 87 vị trí

Tháng 7/2019, Công ty CP Tư vấn Quản lý OCDCông ty TNHH Sato Việt Nam đã ký kết hợp đồng tư vấn nhằm chuẩn hóa cơ cấu tổ chức công ty, rà soát lại chức năng nhiệm vụ các bộ phận và điều chỉnh. Từ đó đảm bảo hệ thống cơ cấu mới được thiết kế đúng nguyên tắc quản lý và phù hợp định hướng. Kèm với đó là xây dựng một hệ thống quản lý năng lực giúp đánh giá lại năng lực của cán bộ nhân viên một cách khoa học, khách quan và công bằng, làm tiền đề cho phát triển đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp và chuẩn bị nguồn lực cho mục tiêu dài hạn.

Mở đầu buổi khởi động, Tổng Giám đốc SATO Việt Nam nhấn mạnh rằng khung năng lực sẽ là công cụ đắc lực cho quản trị nhân tài, đào tạo và phát triển nhân sự, bổ nhiệm và luân chuyển tại SATO.

Trong phạm vi dự án, Công ty Sato sẽ sử dụng phần mềm digiiCAT – Phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT của OOC như một công cụ đánh giá năng lực thực tế của nhân sự công ty, từ đó đưa ra kết quả phục vụ hoạch định nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch đào tạo, theo dõi kết quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho mục tiêu phát triển dài hạn của công ty.

Buổi họp bắt đầu dự án

Buổi họp bắt đầu dự án

Công ty TNHH Sato Việt Nam thành lập từ năm 2004, có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản. Công ty chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm máy in công nghệ, máy quét mã vạch, vân tay với chất lượng cao. OCD kỳ vọng, nỗ lực tái cấu trúc tổ chức và chuẩn hóa nhân sự của công ty sẽ đem lại bước chuyển mình mạnh mẽ để Sato Việt Nam phát triển rực rỡ.

 

Contact Us

//]]>