Xây dựng chiến lược kinh doanh & marketing cho thị trường đồ đựng thực phẩm xanh

Những vấn đề đặt ra đối với quản lý vĩ mô trong nền kinh tế số (Phần 2)
Những vấn đề đặt ra đối với quản lý vĩ mô trong nền kinh tế số (Phần 2)
5 May, 2019
chiến lược & xây dựng
Xây dựng và điều chỉnh chiến lược phát triển cho Công ty Công nghiệp xi măng VICEM và các đơn vị thành viên
5 May, 2019
Rate this post

Last updated on 8 May, 2020

Hiện trạng khách hàng
  •   Khách hàng Công ty cổ phần Công nghệ xanh Freshhome Châu Âu, đơn vị tiên phong ở Việt Nam trong việc sản xuất được nhựa sinh học PLA dùng nhiều lần và cả nhựa sinh học PLA dùng một lần
  •  Nghiên cứu thị trường làm cơ sở cho Freshhome xây dựng kế hoạch kinh doanh và kế hoạch marketing – truyền thông cho sản phẩm nhựa gia dụng phân hủy hoàn toàn và túi rác sinh học phân hủy hoàn toàn.
Phương pháp thu thập dữ liệu
  • Thu thập dữ liệu thứ cấp (nghiên cứu tài liệu, báo cáo có sẵn…)
  •  Thu thập dữ liệu sơ cấp (khảo sát bằng bảng hỏi và phỏng vấn sâu)

– Khảo sát bảng hỏi với doanh nghiệp/tổ chức người tiêu dùng cuối cùng

– Phỏng vấn sâu với chuyên gia, quản lý siêu thị/cửa hàng, quản lý kinh doanh tại các DN sản xuất nhựa

  •  Quan sát các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, đại lý phân phối sản phẩm nhựa an toàn sinh học
Quy mô dự án Khảo sát thực hiện tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với 200 doanh nghiệp/tổ chức và người tiêu dùng cuối cùng
Kết quả đạt được
  • Những thông tin phân tích về thị trường đồ đựng thực phẩm; thị trường nhựa và nhựa sinh học; về các doanh nghiệp sản xuất nhựa
  • Phân đoạn thị trườnghành vi của khách hàng
  • Khuyến nghị cho khách hàng các giải pháp truyền thông về sản phẩm, các hoạt động Marketing, quảng bá hình ảnh, thông tin sản phẩm trên Internet và trưng bày tại điểm bán
  •  Khuyến nghị cho khách hàng xây dựng lợi thế cạnh tranh, xây dựng và phát triển hệ thống kênh phân phối theo từng nhóm đối tượng khách hàng và nhóm sản phẩm để nâng cao hiệu quả bán hàng
Minh họa kết quả

2. Nghiên cứu & xây dựng chiến lược kinh doanh & marketing cho thị trường đồ đựng thực phẩm thay thế đồ nhựa

Chiến lược kinh doanh và marketing xây dựng cho KH dựa trên khảo sát thị trường

Nguồn: Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Đọc thêm: 54 thuật ngữ thông dụng trong Digital Marketing mà người làm Marketing nên biết

Contact Us

//]]>