fbpx
17 April, 2019
Ths. Phạm Thanh Hằng

Ths. Phạm Thanh Hằng

Bà Phạm Thanh Hằng là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD. Kinh nghiệm Bà Hằng có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực […]
17 April, 2019
Ths. Bùi Kim Liên

Ths. Bùi Kim Liên

Bà Bùi Kim Liên là Trưởng phòng Nhân sự của OCD, đồng thời là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD, chuyên sâu về các […]
14 April, 2019
TS. Nguyễn Thanh Bình

TS. Nguyễn Thanh Bình

Bà Nguyễn Thanh Bình là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD về marketing và quản trị chiến lược. Kinh nghiệm Bà Bình có chuyên […]
13 April, 2019
ThS. Nguyễn Thị Phương Mai

ThS. Nguyễn Thị Phương Mai

Bà Nguyễn Thị Phương Mai là Chuyên gia Tư vấn Quản lý của OCD, đồng thời là giảng viên bộ môn Kế toán tài chính của […]
12 April, 2019
ThS. Lê Thị Thảo

ThS. Lê Thị Thảo

Bà Lê Thị Thảo là chuyên gia tư vấn quản lý của OCD, đồng thời là giảng viên bộ môn Quản trị nguồn nhân lực – […]
//]]>