PGS TS. Tăng Văn Khiên

PGS TS. Trần Kim Thu
PGS TS. Trần Kim Thu
25 February, 2019
Bà Phạm Ngọc Mai Linh
Bà Phạm Ngọc Mai Linh
25 February, 2019
Show all
PGS TS. Tăng Văn Khiên

PGS TS. Tăng Văn Khiên

PGS TS. Tăng Văn Khiên nguyên là Viện trưởng Viện khoa học thống kê Việt Nam và hiện tại là chuyên gia về thống kê của OCD.

  • Kinh nghiệm

Ông có hơn 45 năm kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu thống kê, thiết kế và triển khai rất nhiều các dự án thống kê lớn của Việt Nam, đồng thời Ông cũng tham gia với vai trò là chuyên gia tư vấn của các dự án thống kê tài trợ bởi UNDP, UNPA, Ngân hàng thế giới.

Ông Khiên là chủ trì của hơn 12 công trình nghiên cứu cấp bộ, là tác giả/đồng tác giả của 11 cuốn sách xuất bản về thống kê và hơn 80 bài báo về chuyên môn thống kê. Ông Khiên là người chủ trì thiết kế các dự án khảo sát, nghiên cứu thị trường lớn của OCD, bao gồm các dự án Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng dùng điện của Tổng công ty điện lực Miền Nam, Tổng công ty điện lực Miền Bắc, Tổng công ty Điện lực Miền Trung, Tổng công ty điện lực Hà Nội, Nghiện cứu thị trường Xi măng Việt Nam của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

  • Học vị

Ông hoàn thành chương trình tiến sĩ về thống kê tại Nga năm 1983.


Xem thêm: Đội ngũ chuyên gia Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Contact Us

//]]>