fbpx
27 April, 2020
dịch vụ nghiên cứu thị trường OCD

Giới thiệu chung về Dịch vụ Nghiên cứu thị trường của OCD

Ngoài các dịch vụ tư vấn đã được nhiều khách hàng tín nhiệm sử dụng và giới thiệu cho các đối tác, OCD cũng rất tự […]
5 August, 2019
Nghiên cứu thị trường về hệ thống giáo dục mầm non Montessori và hệ thống trường phổ thông liên cấp cho EDUFIT

Nghiên cứu thị trường về hệ thống giáo dục mầm non Montessori và hệ thống trường phổ thông liên cấp cho EDUFIT

Hiện trạng khách hàng Khách hàng: Công ty Cổ phần giáo dục Quốc tế EDUFIT Mục tiêu: Nghiên cứu thị trường để xác định bản đồ […]
5 May, 2019
báo cáo ngành

Xây dựng báo cáo ngành

Báo cáo ngành là gì? Báo cáo ngành là tài liệu đánh giá một ngành cụ thể và những công ty liên quan đến ngành đó. […]
5 May, 2019
tiềm-năng-thị-trường

Thị trường tiềm năng và cách đánh giá

Đánh giá tiềm năng thị trường là gì? Thị trường tiềm năng (TTTN) là thị trường được lựa chọn sau khi đã xác định được các […]
5 May, 2019
chiến lược phát triển

Xây dựng chiến lược phát triển

 “Thiếu vắng một chiến lược, một tổ chức giống như một con thuyền không có bánh lái.” – Joel Ross & Michael Kami Tuy nhiên, làm thế […]
//]]>