Khóa học Quản lý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Khóa học Quản trị cảm xúc & Giải quyết vấn đề cho Nipro Pharma
Khóa học Quản trị cảm xúc & Giải quyết vấn đề cho Nipro Pharma
24 August, 2022
Kỹ năng thực hiện nghiên cứu thị trường
Kỹ năng thực hiện nghiên cứu thị trường
25 August, 2022
Show all
Khóa học Quản lý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Khóa học Quản lý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Rate this post

Last updated on 25 August, 2022

Mục tiêu khóa học

Khóa học nhằm giúp các nhà quản lý thực hiện mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiệu quả.

Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ có khả năng:

 • Thể hiện được hiểu biết của mình về các chức năng, các hoạt động và các vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong một tổ chức
 • Thể hiện các khả năng và các kỹ năng phát hiện nhu cầu đào tạo, thiết kế các chương trình đào tạo cho công ty của mình
 • Xác định các vấn đề về phát triển nghề nghiệp và năng lực quản lý trong một tổ chức
 • Thể hiện kiến thức về các quan điểm và các cách đánh giá chương trình đào tạo
 • Phát hiện các nhu cầu đào tạo và phát triển của các nhà quản lý Việt Nam và xác định các xu hướng đang nổi lên.

Đối tượng

Cán bộ quản lý các cấp trong tổ chức, đặc biệt là những cán bộ trực tiếp làm việc trong phòng nhân sự của các tổ chức

Các chủ đề chính

 1. Quá trình và mục tiêu của công tác đào tạo và phát triển trong quản trị nhân lực
 2. Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển
 3. Đánh giá nhu cầu đào tạo và phát triển
 4. Thiết kế các chương trình đào tạo
 5. Phát triển nghề nghiệp và năng lực quản lý
 6. Đánh giá kết quả quá trình đào tạo và phát triển
 7. Quản lý chức năng đào tạo trong tổ chức
 8. Chiến lược đào tạo và phát triển trong doanh nghiệp: tiếp cận dựa trên năng lực
 9. Các xu hướng tương lai của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức

Thời lượng

5-10 ngày hoặc tuỳ vào nhu cầu của học viên

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý

Contact Us

//]]>