Khóa học Kỹ năng mềm

Các Khóa học Kỹ năng mềm

25 May, 2020
Kỹ năng giải quyết vấn đề - chìa khóa mở ra mọi thành công

Kỹ năng giải quyết vấn đề – chìa khóa mở ra mọi thành công

Mọi vấn đề bạn bỏ bê vào sáng thứ hai sẽ xuất hiện và gây rắc rối cho bạn vào chiều thứ sáu Nhiều vấn đề […]
29 March, 2020
Khóa học Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Khóa học Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Mục tiêu khóa học      Sau khi hoàn thành khoá học Kỹ năng thuyết trình hiệu quả, các học viên sẽ có khả năng: •    Mô […]
26 March, 2020
Khóa học Kỹ năng giao tiếp với khách hàng

Khóa học Kỹ năng giao tiếp với khách hàng

Mục tiêu khóa học  Sau khi kết thúc khóa học Kỹ năng giao tiếp với khách hàng, học viên có khả năng: Mô tả được vai […]
24 March, 2020
Khóa học Kỹ năng đàm phán

Khóa học Kỹ năng đàm phán

Mục tiêu khóa học  Khoá học Kỹ năng đàm phán nhằm giúp học viên củng cố và phát triển các kỹ năng đàm phán và thuyết phục, […]
26 June, 2019
Kỹ năng quản lý thời gian

Khóa học Kỹ năng quản lý thời gian

Mục tiêu khóa học  Sau khi hoàn thành khoá học Kỹ năng quản lý thời gian, học viên sẽ có khả năng: •    Áp dụng các công […]

Contact Us

//]]>