Khóa học Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Khóa học: Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo
Khóa học Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo
28 March, 2020
Khóa học Quản trị công ty
Khóa học Quản trị công ty
29 March, 2020

Mục tiêu khóa học 

    Sau khi hoàn thành khoá học Kỹ năng thuyết trình hiệu quả, các học viên sẽ có khả năng:
•    Mô tả rõ thế nào là một bài thuyết trình hiệu quả, và tầm quan trọng trong công tác quản lý
•    Mô tả các bước chuẩn bị trước khi thuyết trình
•    Biết cách gây ấn tượng và lôi kéo sự chú ý khi thuyết trình
•   Phát triển kỹ năng trình bày và thể hiện nội dung bài thuyết trình, khuyến khích câu hỏi và xử lý các tình huống trong thuyết trình một cách hiệu quả

Đối tượng

Cán bộ quản lý các cấp trong tổ chức

Các chủ đề chính

  • Thế nào là một bài thuyết trình hiệu quả và tầm quan trọng của nó trong quản lý
  • Quá trình chuẩn bị bài thuyết trình
  • Cách thức mở đầu bài thuyết trình ấn tượng
  • Xác định cấu trúc bài thuyết trình
  • Sử dụng ngôn ngữ không bằng lời, hình ảnh hỗ trợ và các kỹ thuật phụ trợ khác trong thuyết trình
  • Trả lời câu hỏi và ứng xử với các tình huống

Thời lượng

2-3 ngày hoặc tuỳ vào nhu cầu của học viên

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý

 

Contact Us

//]]>