Tin tức doanh nghiệp

24 February, 2017
Pham Bich Ngoc

Pham Thi Bich Ngoc

Ms.Ngoc is a chief research officer of OCD Manager Consulting Co. She has over 9 years of experience in market and social research in Indochina Research […]
29 May, 2016
Tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý cho Công ty Dược phẩm Abipha

Tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý cho Công ty Dược phẩm Quốc tế Abipha

Dự án tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý cho Công ty Dược phẩm Quốc tế Abipha Năm 2016, Công ty CP Tư vấn […]
29 May, 2015
Tư vấn tái cơ cấu và lương 3P cho Công ty Logistics Hàng không

Tư vấn tái cơ cấu và lương 3P cho Công ty Logistics Hàng không

Công ty Tư vấn Quản lý OCD chính thức triển khai dự án Tư vấn Tái cơ cấu và xây dựng hệ thống lương 3P, KPI […]
23 September, 2014
Vincom Retail - Vingroup

Tư vấn hệ thống chỉ số KPI cho Vincom Retail

Tháng 9/2014, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Vincom Retail (Vingroup) khởi động dự án Xây dựng hệ thống chỉ số […]
19 June, 2014
Tư vấn tái cơ cấu và hệ thống quản lý nhân sự cho công ty thực phẩm

Tư vấn tái cơ cấu và hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty Thực phẩm Nghệ An

Dự án Tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty Thực phẩm Nghệ An Năm 2014, OCD […]

Contact Us

//]]>