Cloud-based services

14 August, 2018
Phần mềm đánhg giá năng lực digiiCAT cho Sohaco

Phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT cho SOHACO Group – OOC digiiMS

Tháng 8/2018, Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC đã hợp tác với Tập đoàn Dược phẩm SOHACO, cung cấp Phần mềm đánh giá năng […]
15 May, 2018

Thế nào là một Phần mềm quản lý công việc tốt?

Phần mềm quản lý công việc là phần mềm hỗ trợ quản lý thực hiện công việc thông qua việc lập danh sách công việc cần […]
16 January, 2018

5 bước triển khai khung năng lực COID

Khung năng lực COID là phương pháp xây dựng khung năng lực được OCD phát triển dựa trên phương pháp của Havard. COID chia năng lực […]
25 December, 2017
KPI system

Ra mắt chính thức Cấu phần Đánh giá kết quả công việc theo BSC – KPI

Sau một thời gian phân tích và chạy thử, cuối tháng 11/2017, Giải pháp OOC – digiiMS đã chính thức đưa cấu phần Đánh giá kết […]
21 December, 2017

7 xu hướng về công nghệ tính lương và quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự là một trong những yếu tố quan trọng trong một doanh nghiệp. Các doanh nghiệp không thể hoạt động mà không có […]

Contact Us

//]]>