OOC cung cấp phần mềm Quản lý năng lực DigiiCAT cho HT Trường PT Liên cấp Olympia

OCD tư vấn đánh giá năng lực cho TT Điều độ Hệ thống điện miền Bắc A1
8 October, 2018
Dữ liệu
10 xu hướng truyền thông nội bộ doanh nghiệp 2019 (P1)
16 October, 2018
Show all
Olympia School

Olympia School

Tháng 10 năm 2018, Công ty Tư vấn Quản lý OCD triển khai dự án tư vấn Chuẩn hóa Hệ thống Quản lý nhân sự cho Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Dream House, công ty mẹ của Hệ thống Trường Phổ thông Liên cấp Olympia.

Dự án nhằm xây dựng hệ thống quản lý nhân sự tổng thể, hiện đại cho Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Dream House (Dream House) bao gồm chuẩn hóa Hệ thống Cơ cấu tổ chức, chức năng, Mô tả công việc, Hệ thống đánh giá kết quả công việc (KPIs), hệ thống đánh giá năng lực nhân viên và khung chương trình đào tạo cho cấp quản lý.

Hệ thống quản lý nhân sự mới được xây dựng sẽ giúp Dream House tổ chức hoạt động bài bản hơn, phân công công việc rõ ràng, đánh giá năng lực và đánh giá kết quả công việc một cách khoa học, công bằng, có tính động lực và qua đó giúp giữ/thu hút nhân sự có năng lực vào công ty.

Sự khác biệt căn bản của OCD là tính thực tế của các sản phẩm tư vấn cho doanh nghiệp, được tạo nên nhờ năng lực nghiên cứu ứng dụng các phương pháp và công cụ được công nhận trên thế giới cho bối cảnh đặc thù của doanh nghiệp Việt nam, sự thấu hiểu khát vọng và tư tưởng của các nhà lãnh đạo và quản lý khi triển khai các hoạt động cụ thể, nỗ lực đồng hành cùng khách hàng để đạt được mục tiêu dự án, tận tâm với kết quả dự án và tính phù hợp của đội ngũ thực hiện dự án về năng lực và phong cách với nhu cầu của khách hàng.

Sau 15 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý cho doanh nghiệp, OCD thấu hiểu được sự cần thiết phải có hệ thống phần mềm tốt giúp doanh nghiệp quản lý nhân sự, đánh giá năng lực, đánh giá KPI. Do đó OCD đã hợp tác với Công ty CP Giải pháp Công nghệ 3PS để thành lập Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC – cung cấp phần mềm quản lý DigiiMS trên cơ sở kết hợp điểm mạnh về kinh nghiệm/tri thức quản lý và công nghệ của 2 bên.

Phần mềm OOC – digiiMS bao gồm các module: digiiOST – Cơ cấu tổ chức, digiiHR – Quản lý hồ sơ nhân sự, digiiCAT – Đánh giá năng lực, digiiKPI – Đánh giá kết quả, digiiTASK – Quản lý giao việc, Hệ thống lương 3P. Trong quá trình thực hiện dự án, Dream House sử dụng phần mềm Quản lý năng lực digiiCATcủa Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC. Phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT sẽ giúp thực hiện đánh giá năng lực các vị trí chủ chốt một cách đồng loạt, tập trung, nhanh chóng, ra được hệ thống báo cáo kịp thời, đầy đủ đáp ứng nhu cầu quản lý. Dream House được sử dụng miễn phí digiiCAT trong quá trình thực hiện dự án, thay vì đánh giá thủ công bằng Excel.

Dự án xây dựng Hệ thống Quản lý Nhân sự được kỳ vọng sẽ giúp cho Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Dream House phát triển vững mạnh hệ thống quản lý nội bộ công ty, chọn lọc, củng cố nguồn nhân lực, áp dụng thành công các công cụ và phương pháp để phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Contact Us

//]]>