Ra mắt chính thức Cấu phần Đánh giá kết quả công việc theo BSC – KPI

7 xu hướng về công nghệ tính lương và quản trị nhân sự
21 December, 2017
KPI là gì?
26 December, 2017
Show all
KPI system

Hệ thống KPI

5/5 - (1 vote)

Last updated on 22 May, 2024

Sau một thời gian phân tích và chạy thử, cuối tháng 11/2017, Giải pháp OOC – digiiMS đã chính thức đưa cấu phần Đánh giá kết quả công việc theo BSC – KPI vào hoạt động, nhằm giúp doanh nghiệp có thể tự xây dựng hệ thống chỉ tiêu chiến lược (KPI) để sử dụng trong công tác điều hành, cũng như đánh giá kết quả thực hiện công việc của các bộ phận và nhân viên.

Trong quá trình xác định mục tiêu cho các viễn cảnh của BSC, các nhà quản lý trong các doanh nghiệp Việt Nam luôn có xu hướng đưa nhiều mục tiêu và chỉ tiêu vào hệ thống tiêu chí đánh giá, một phần do tâm lý nếu không xuất hiện trên BSC thì các mục tiêu đó sẽ không được quan tâm hoặc thực hiện. Hướng tư duy này sẽ thay đổi bản chất của BSC từ công cụ quản lý và kiểm soát chiến lược thành công cụ quản lý tác nghiệp truyền thống. Hậu quả có thể làm phân tán nỗ lực và nguồn lực của doanh nghiệp thay vì tập trung vào các ưu tiên chiến lược. Tùy theo lĩnh vực và phạm vi hoạt động của doanh nghiệp, Giải pháp OOC – digiiMS sẽ cho phép doanh nghiệp đặt giới hạn số lượng chỉ tiêu đo lường, gợi ý các chỉ tiêu phù hợp với chiến lược, ngành nghề kinh doanh, mảng chức năng để giúp doanh nghiệp có được hệ thống chỉ tiêu đảm bảo tính tập trung phù hợp nhất cho doanh nghiệp mà vẫn đảm bao tính trọng tâm. Module KPI của OOC sẽ giúp doanh nghiệp rút ngắn được khá nhiều thời gian xây dựng hệ thống KPI, đồng thời giúp doanh nghiệp theo dõi được kết quả thực hiện nhờ các tính năng hỗ trợ theo dõi thực hiện mục tiêu. Kết quả thực hiện các mục tiêu chiến lược được trình bày một cách trực quan và thời gian thực cho Ban lãnh đạo, từ đó Ban lãnh đạo có thể nắm bắt tình hình thực hiện các chỉ tiêu KPI của doanh nghiệp một cách nhanh chóng, từ đó có sự can thiệp kịp thời. Kết quả đánh giá cá nhân được sử dụng kết hợp để tính lương hoặc đánh giá thành tích của nhân sự một cách thuận tiện nhờ tích hợp với các module khác của OOC.

Contact Us

//]]>