Tin Dự án

8 May, 2013
Công ty Cổ phần Nam Dược

Tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý cho Công ty Nam Dược

Dự án tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý cho Công ty Nam Dược Tháng 5 năm 2013, Công ty CP Tư vấn Quản […]
28 December, 2012
Tư vấn cho Công ty CP Bảo Hiểm Hàng Không

Xây dựng Chiến lược Phát triển & Hệ thống Bảng điểm cân bằng cho Công ty CP Bảo Hiểm Hàng Không

Năm 2012, Công ty Tư vấn Quản lý OCD chính thức triển khai dự án tư vấn Xây dựng Chiến lược Phát triển & Hệ thống […]
27 June, 2012
Xây dựng Hệ thống Quản lý Nhân sự cho Công ty Xây dựng ECOBA

Xây dựng Hệ thống Quản lý Nhân sự cho Công ty Xây dựng ECOBA

Dự án tư vấn Xây dựng Hệ thống Quản lý Nhân sự cho Công ty CP ECOBA Năm 2012, Công ty CP Tư vấn Quản lý […]
26 June, 2010
Tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng Quy chế tiền lương mới cho Công ty Xây dựng LICOGI 13

Tư vấn Tái cơ cấu và Hệ thống lương 3P cho Công ty Xây dựng LICOGI 13

Dự án Tư vấn Tái cơ cấu và Hệ thống lương 3P cho Công ty Xây dựng LICOGI 13 Năm 2010, Công ty CP Tư vấn […]

Contact Us

//]]>