Tư vấn Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc và hệ thống lương cho Công ty Viễn thông Vinaphone

Tư vấn tái cơ cấu và lương 3P cho Công ty Logistics Hàng không
Tư vấn tái cơ cấu và lương 3P cho Công ty Logistics Hàng không
29 May, 2015
Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc KPI và lương 2P cho Công ty quản lý quỹ đầu tư Việt Nam
Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc KPI và lương 2P cho Công ty quản lý quỹ đầu tư Việt Nam
29 June, 2015
Show all
Tư vấn Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc và hệ thống lương cho Công ty Viễn thông Vinaphone

Tư vấn Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc và hệ thống lương cho Công ty Viễn thông Vinaphone

Rate this post

Last updated on 2 November, 2023

Dự án tư vấn Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc và hệ thống lương cho Công ty Viễn thông Vinaphone

Năm 2015, Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD triển khai dự án tư vấn Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc và hệ thống lương cho Công ty Viễn thông Vinaphone. Dự án thực hiện nhằm mục đích giúp Vinaphone:

– Chuẩn hóa hệ thống chức năng, chức danh, xây dựng hệ thống khung bậc lương; đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bộ phận, vị trí, tránh sự chồng chéo trong quá trình thực hiện công việc

– Có hệ thống đánh giá năng lực để đánh giá nhân sự một cách công bằng, chính xác. Hệ thống đánh giá năng lực phải thân thiện, dễ sử dụng đối với người đánh giá.

– Có hệ thống đánh giá kết quả công việc một cách công bằng, hiệu quả, hướng các bộ phận và Công ty hoạt động đáp ứng mục tiêu chiến lược, theo đúng mục tiêu chiến lược.

– Trả lương xứng đáng cho các vị trí và qua đó giúp giữ/ thu hút nhân sự có năng lực vào công ty.

Tổng Công ty VNPT – Vinaphone

VinaPhone là đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), là đơn vị kinh doanh chủ lực và có vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị của Tập đoàn VNPT. VNPT VinaPhone có mạng lưới kinh doanh trên 15.000 nhân viên kinh doanh và hơn 103.000 điểm kinh doanh trên khắp 63 tỉnh thành phố với 100,000 trạm BTS (2G/3G/4G/5G).

Sản phẩm dịch vụ:

  • Dịch vụ Di động: mạng di động VinaPhone với công nghệ 3G/4G/5G với hơn 34 triệu thuê bao trên lãnh thổ Việt Nam (2019)
  • Dịch vụ truyền hình (MyTV): truyền hình trả tiền với hơn 1 triệu khách hàng
  • Dịch vụ số: các sản phẩm CNTT ở nhiều lĩnh vực như: Chính phủ điện tử, Y tế, Giáo dục, Đô thị thông minh, Du lịch thông minh… phục vụ nhiều nhóm khách hàng từ Chính phủ, Tổ chức/Doanh nghiệp cho đến Khách hàng cá nhân.

Một số dự án tư vấn cho công ty viễn thông của OCD

Contact Us

//]]>