DA Tư vấn KPI

4 June, 2014
Tư vấn hệ thống quản lý nhân sự cho Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO

Tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý nhân sự cho Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO

Tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý nhân sự cho Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO Tháng 6/2014, Công ty Tư vấn […]
8 May, 2013
Công ty Cổ phần Nam Dược

Tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý cho Công ty Nam Dược

Dự án tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý cho Công ty Nam Dược Tháng 5 năm 2013, Công ty CP Tư vấn Quản […]
4 March, 2013
Tư vấn Hệ thống Đánh giá Kết quả KPI cho Tổng công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí

Tư vấn hệ thống đánh giá kết quả KPI cho Tổng Công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí

Dự án Tư vấn Xây dựng Hệ thống đánh giá kết quả KPI cho Tổng Công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí Tư vấn hệ […]
4 December, 2011
Tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống quản lý cho PTI

Tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống quản lý cho Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện PTI

Dự án Tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống quản lý cho Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện PTI Năm 2011, OCD […]

Contact Us

//]]>