Tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống quản lý cho PECC1

Xu hướng quản trị thông tin nhân sự năm 2018
22 January, 2018
Transerco
Tư vấn tái cơ cấu cho Hà nội Transerco
28 February, 2018
Show all
Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1

Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Tháng 1-2/2018, nhóm tư vấn chiến lược của OCD đã hoàn thành Dự án Tư vấn Xây dựng Chiến lược Phát triển cho Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) trong thời gian kỷ lục 1 tháng, vào thời điểm cận Tết, nhờ sự quyết liệt của nhóm tư vấn, sự chỉ đạo sát sao của BLĐ PECC1 và nỗ lực hoàn thành dự án của đội ngũ cán bộ điều hành – quản lý PECC1.

Tiếp theo thành công của dự án này, 2 bên tiếp tục ký kết hợp đồng tư vấn tái cơ cấu. Mục tiêu tổng thể của dự án tái cơ cấu này là Xây dựng Phương án tái cơ cấu tổ chức cho Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) giai đoạn 2018-2020, bao gồm cơ cấu tổ chức mới, cơ chế quản trị và phân quyền, Hệ thống chức năng, chức danh, Định biên nhân sự tổng thể.

 

Tư vấn OCD áp dụng phương pháp tư vấn quá trình, nghĩa là thực hiện xây dựng phương án tái cơ cấu thông qua quá trình cùng làm với Ban lãnh đạo, các trưởng bộ phận và cán bộ chủ chốt của khách hàng. Tư vấn OCD sẽ đóng vai trò hướng dẫn phương pháp, làm mẫu, cung cấp thông tin, phản biện và cùng thảo luận đưa ra các phương án để giúp cho cán bộ của Công ty trong quá trình làm ra kết quả cụ thể sẽ nắm bắt được phương pháp thực hiện, từ đó sẽ phát triển được năng lực xây dựng và sử dụng các công cụ xây dựng hệ thống quản lý hiện đại để có thể chủ động điều chỉnh khi được triển khai phương án tái cơ cấu sau này mà không phụ thuộc vào sự có mặt của tư vấn.

Dự án tái cơ cấu tổ chức được kỳ vọng sẽ giúp cho PECCC1 phát triển vững mạnh hệ thống quản lý nội bộ công ty, chọn lọc, củng cố nguồn  nhân lực để từ đó hoàn thành được mục tiêu chiến lược đề ra, vươn lên dẫn đầu và phát triển bền vững trong tương lai.

Contact Us

//]]>