Tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý cho Công ty Nam Dược

Consulting in HR Capacity Development and HR Information System for VICOSTONE
6 March, 2013
Vietnam Post
Đào tạo Kỹ năng Kinh doanh nâng cao cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
27 June, 2013
Show all
Công ty Cổ phần Nam Dược

Công ty Cổ phần Nam Dược

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Dự án tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý cho Công ty Nam Dược

Tháng 5 năm 2013, Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD triển khai dự án tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty Cổ phần Nam Dược. Dự án tư vấn “Xây dựng chiến lược kinh doanh và Hệ thống quản lý nhân sự” do Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD thực hiện nhằm mục đích giúp Nam Dược:

– Thiết lập chiến lược kinh doanh cho Nam Dược một cách khoa học, bài bản, phù hợp và hệ thống kế hoạch chiến lược để có thể triển khai chiến lược một cách thành công và hiệu quả, nâng cao sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp

– Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, chức danh theo nguyên tắc, phương pháp của quản lý nhân sự hiện đại, giúp hệ thống được chuẩn hóa phù hợp, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bộ phận, vị trí, tránh sự chồng chéo trong quá trình thực hiện công việc

– Có được hệ thống đánh giá năng lực để đánh giá nhân sự một cách công bằng, chính xác. Hệ thống đánh giá năng lực phải thân thiện, dễ sử dụng đối với người đánh giá.

– Đánh giá kết quả công việc (KPI) một cách công bằng, hiệu quả, hướng các bộ phận và Công ty hoạt động đáp ứng mục tiêu chiến lược, theo đúng mục tiêu chiến lược.

– Trả lương xứng đáng cho các vị trí (theo vị trí công việc, theo năng lực và kết quả công việc) và qua đó giúp giữ/ thu hút nhân sự có năng lực vào công ty.

– Xây dựng được hệ giá trị hành vi và văn hóa doanh nghiệp cho Công ty cũng như các chương trình triển khai, hành động để phát triển văn hóa doanh nghiệp rộng khắp đến toàn thể CBNV trong doanh nghiệp.

– Chuyển giao công cụ và phương pháp để Tổ đề án và các trưởng bộ phận của Nam Dược có khả năng tự điều chỉnh hệ thống một cách hiệu quả, phù hợp và nhuần nhuyễn.

Công ty Cổ phần Nam Dược

Công ty CP Nam Dược đặt mục tiêu trở thành công ty dược phẩm danh tiếng, là Thương hiệu Quốc gia về các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược và tự nhiên ở Việt Nam. Nam Dược cam kết phát triển tinh hoa Y học cổ truyền và tiềm năng dược liệu Việt Nam; sáng tạo ra sản phẩm có hiệu quả cao, an toàn, tiện dụng; mang lại lợi ích cho cộng đồng. Nam Dược luôn cổ vũ tinh thần tự hào, tin dùng thuốc Nam, từng bước phổ biến ra khu vực và thế giới.

Năm 2022, Nam Dược đạt thương hiệu Quốc gia Việt Nam và đạt Top 5 Công ty Đông Dược uy tín.

Công ty Cổ phần Nam Dược

Công ty Cổ phần Nam Dược

Một số dự án tư vấn cho công ty dược phẩm, y tế của OCD

Contact Us

//]]>