Tài nguyên

31 May, 2019
Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22/2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22/2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22/2019 Trong số này: 💥 Sự thay đổi tất yếu của quản trị nguồn nhân lực trong CMCN […]
8 May, 2019
Bản tin Lãnh đạo và thay đổi, số 22

Bản tin Lãnh đạo và thay đổi số 22, 2019

Trong số này: 1. Sự thay đổi tất yếu của quản trị nguồn nhân lực trong CMCN 4.0 Kỳ 2: Các xu hướng kinh tế làm […]
10 April, 2019
Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 21

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 21/2019

Trong số này, Bản tin Lãnh đạo và thay đổi, số 21 của OCD có những nội dung sau: #1. Sự thay đổi tất yếu của […]
14 March, 2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 20/2017

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 20, 2017 Homepage: OCD
14 March, 2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 19/2017

Thưa Quý khách hàng, Công ty Tư vấn Quản lý OCD trân trọng giới thiệu Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 19 năm 2017. Homepage: OCD

Contact Us

//]]>