Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 23/2019

8 tips để phát triển năng lực cá nhân
8 tips để phát triển năng lực cá nhân
31 January, 2023
Khởi động dự án tư vấn lương cho Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc
Khởi động dự án tư vấn lương cho Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc
21 February, 2023
Show all
Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 23

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 23

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 23/2019

Trong số này:

💥Chuyển đổi số – Kinh nghiệm và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam

#1: Martech – xu hướng công nghệ marketing của doanh nghiệp
Lê Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ứng dụng phần mềm Mobio Việt Nam

#2: IOT & AI trong quản lý sản xuất – những lưu ý và tiêu chí lựa chọn phù hợp
Hà Duy Thiện, Giám đốc Công nghệ thông tin Hoya Việt Nam

#3: Phần mềm HRM – xu hướng tất yếu trong quản trị nguồn nhân lực
Nguyễn Thị Nam Phương, Tư vấn trưởng Công ty Tư vấn Quản lý OCD

#4: Lựa chọn và triển khai hệ thống CRM phù hợp với doanh nghiệp
Tăng Văn Khánh, Chủ tịch Công ty Giải pháp Công nghệ OOC

#5: Phần mềm BI và KPI – hợp nhất điều hành và quản lý doanh nghiệp

Tăng Văn Khánh, Chủ tịch Công ty Giải pháp Công nghệ OOC

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 23: Chuyển đổi số trong điều hành và quản lý doanh nghiệp – Tiến tới hợp nhất và chuyên sâu

Đọc thêm: Bản tin số 22 – Chuyển đổi số trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

Contact Us

//]]>