đào tạo quản lý

26 June, 2012
Vietnam Post

Đào tạo Nâng cao năng lực kinh doanh cho cán bộ quản lý của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam

Ngày 13/02/2012, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNpost) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Phát triển Năng lực Tổ chức (OCD) khai giảng […]
12 March, 2009
Điểm yếu của cán bộ quản trị nhân sự

Điểm yếu của cán bộ quản trị nhân sự là gì?

Để giúp các Doanh nghiệp, Tổ chức của mình khai thác được nguồn tài nguyên quý giá – Nguồn Nhân lực, vai trò của các nhà […]

Contact Us

//]]>