Phát triển và quản lý kênh phân phối

Kỹ năng thực hiện nghiên cứu thị trường
Kỹ năng thực hiện nghiên cứu thị trường
25 August, 2022
Khuếch trương và quảng bá sản phẩm
Khuếch trương và quảng bá sản phẩm
29 August, 2022
Show all
Phát triển và quản lý kênh phân phối

Phát triển và quản lý kênh phân phối

Mục tiêu

Khóa học này sẽ thảo luận bản chất của kênh phân phối, cũng như những cách thức phát triển hệ thống phân phối hiệu quả. Sau khóa học, học viên có thể:

  • Mô tả các hình thức kênh phân phối và đưa ra được quyết định về kênh phân phối phù hợp với doanh nghiệp
  • Mô tả chức năng của kênh phân phối và vai trò của nhà phân phối trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp
  • Xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà phân phối của mình

Đối tượng

Trưởng/phó phòng kinh doanh, phòng bán hàng và cán bộ phụ trách đại lý

Các chủ đề chính

  1. Các yếu tố cần xem xét khi chọn hình thức kênh phân phối sản phẩm
  2. Cấu trúc và chức năng của kênh phân phối
  3. Quản lý quan hệ giữa doanh nghiệp và nhà phân phối
  4. Lựa chọn nhà phân phối
  5. Động viên khuyến khích nhà phân phối
  6. Giám sát và đánh giá nhà phân phối

Thời lượng

2 – 4 ngày hoặc thiết kế đặc thù theo yêu cầu của học viên.

Hình thức đào tạo

Khóa học có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Hotline: 0886595688

Email: [email protected]

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý

Contact Us

//]]>