TS. Tăng Văn Khánh

Ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp
Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp
26 April, 2019
ThS. Đậu Thúy Hà
ThS. Đậu Thúy Hà
27 April, 2019
Show all
TS. Tăng Văn Khánh

TS. Tăng Văn Khánh

TS. Tăng Văn Khánh là Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Quản lý OCD đồng thời là thành viên sáng lập Công ty Giải pháp Công nghệ OOC.

  • Kinh nghiệm

Với hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo và tư vấn về quản lý, ông giữ vị trí lãnh đạo Công ty Tư vấn Quản lý OCD từ năm 2007. Ông Khánh có những đóng góp quan trọng trong sự tăng trưởng nhất quán của mảng dịch vụ tư vấn của Công ty Tư vấn Quản lý OCD ở mức 2x và 3x trong những năm qua (2010-2020), mở rộng các dịch vụ của OCD.

Ông Khánh là đồng tác giả và giữ vai trò then chốt trong việc phát triển Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp OOC digiiMS – giúp cho doanh nghiệp quản lý nhân sự, đánh giá năng lực, quản lý thực hiện công việc, giao việc, đồng thời có thể tự thiết kế và vận hành hệ thống quản lý trong doanh nghiệp một cách có hệ thống và nhất quán. Ông Khánh cũng là người chủ trì phát triển giải pháp Hệ thống thông tin MIS của OCD.

Ông Khánh có những đóng góp quan trọng trong việc chuẩn hóa quá trình cung cấp dịch vụ và hệ thống quản lý nội bộ bằng việc áp dụng các thông lệ quốc tế tốt trong quản lý dịch vụ chuyên nghiệp, xây dựng và áp dụng các phần mềm quản lý và đảm bảo OCD đạt và vượt kỳ vọng của khách hàng về chất lượng, khả năng ứng dụng và tính chuyên nghiệp của dịch vụ.

Trong mảng tư vấn quản lý, ông Khánh là thành viên chủ chốt của nhóm tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống quản lý cho nhiều doanh nghiệp. Ông là diễn giả trong nhiều hội thảo về lãnh đạo và là cây viết thường xuyên của Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi của OCD.

  • Học vị

Ông Khánh có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Đại học Boise State (Idaho, USA, 1999) và bằng Tiến Sỹ Kinh tế với Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU, 2006). Ông cũng hoàn thành xuất sắc chương trình Đào tạo Giảng viên Trực tuyến 1 năm (MOT) của Đại học Illinois (USA, 2010).


Xem thêm: Đội ngũ chuyên gia Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Contact Us

//]]>