Khóa học Kỹ năng Quản lý

Các Khóa học Kỹ năng Quản lý

21 March, 2020
Khóa học tư duy

Khóa học Phát triển tư duy hệ thống & tổng thể

Mục tiêu khóa học Khoá học Phát triển tư duy hệ thống & tổng thể  giúp các nhà quản lý nhìn nhận và xử lý các […]
2 August, 2019
Khung năng lực digiiCAT

Chương trình đào tạo Thiết kế khung năng lực và sử dụng trong quản trị nhân sự”

Với kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực tư vấn quản lý, OCD đã tổ chức thành công nhiều khóa đào tạo về quản trị […]
26 June, 2019
Kỹ năng giám sát hiệu quả

Kỹ năng giám sát hiệu quả

Mục tiêu khóa học Khoá học “Phát triển kỹ năng giám sát hiệu quả” sẽ trang bị cho học viên – những người giám sát, những […]

Contact Us

//]]>