Quản trị doanh nghiệp

6 February, 2024
Chỉ tiêu KPI là gì?

Chỉ tiêu KPI là gì? Xây dựng chỉ tiêu KPI như thế nào cho hiệu quả?

“KPI hay Key Performance Indicator có nghĩa là chỉ số đánh giá thực hiện công việc” – digiiTeamW. Thông thường mỗi chức danh sẽ có bản […]
20 January, 2024
KPI hay OKR

Nên sử dụng KPI hay OKR?

Để quản trị theo mục tiêu, hãy quan tâm đến sự khác nhau và hấp dẫn giữa KPI hay OKR. Cạnh tranh hay đứng cạnh nhau, […]
15 January, 2024
các loại lợi thế cạnh tranh

Các loại lợi thế cạnh tranh và cách áp dụng chúng trong kinh doanh

Trong môi trường kinh doanh, việc đạt được và duy trì lợi thế cạnh tranh đã trở thành mục tiêu tối quan trọng đối với các […]
8 January, 2024
nguyên tắc MECE ocd

Nguyên tắc MECE là gì? Cách phân tích và giải quyết vấn đề không trùng lặp, không bỏ sót

Trong lĩnh vực tư vấn quản trị, nguyên tắc MECE là một công cụ hữu ích để phân tích và giải quyết vấn đề một cách […]
5 January, 2024
erp logistics ocd

ERP Logistics là gì? Tác động nó của đối với hoạt động Logistics

Trong thời đại của sự kết nối và tốc độ, quản lý chuỗi cung ứng không chỉ đòi hỏi sự linh hoạt mà còn yêu cầu […]

Contact Us

//]]>