Tin tức doanh nghiệp

7 May, 2024

ViaChat: An AI Travel ChatBot Based on Authentic Experiences

7 Best AI Travel Assistants in 2024 Free & Paid Embrace the sizzling power of ChatGPT and elevate your customer experiences to unprecedented levels in the […]
21 April, 2024
chuyển đổi số ngành ngân hàng

Chuyển đổi số ngành ngân hàng: Tầm quan trọng của việc lấy khách hàng làm trung tâm

Trong thế giới mà cuộc cách mạng kỹ thuật số đang định hình lại mọi ngóc ngách trong cuộc sống, ngành ngân hàng đang đứng trước […]
16 April, 2024
chuyển đổi số trong sản xuất

Tại sao cần chuyển đổi số trong sản xuất?

Chuyển đổi số trong sản xuất đã trở thành một chủ đề nóng trong nhiều năm qua. Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện tại đang định […]
4 April, 2024
quản lý hiệu quả theo quy trình PDCA

Quy trình PDCA là gì? Các bước, cách áp dụng và ví dụ thực tế

Vòng tròn PDCA (Plan-Do-Check-Act) – (Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động) là một phương pháp giải quyết vấn đề theo […]
1 March, 2024
xây dựng hệ thống chi tiêu KPI

Các bước xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI phù hợp với DN

Việc áp dụng thước đo phù hợp cho đúng người, đúng thời điểm sẽ mở ra những khả năng vô hạn trong công việc quản lý […]

Contact Us

//]]>