công ty tư vấn

4 December, 2012
VietnamPost

Đào tạo Marketing và Phát triển kinh doanh cho VietnamPost

Năm 2012, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã hoàn thành chương trình Tăng cường năng lực Marketing và kỹ năng phát triển kinh doanh […]
26 June, 2012
Vietnam Post

Đào tạo Nâng cao năng lực kinh doanh cho cán bộ quản lý của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam

Ngày 13/02/2012, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNpost) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Phát triển Năng lực Tổ chức (OCD) khai giảng […]
4 December, 2011
Tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống quản lý cho PTI

Tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống quản lý cho Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện PTI

Dự án Tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống quản lý cho Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện PTI Năm 2011, OCD […]
28 June, 2011
VCS

Tư vấn Xây dựng Hệ thống Thông tin Quản trị Nhân sự (HRIS) cho Công ty CP VICOSTONE

Tư vấn tăng cường Năng lực quản trị Nhân sự và Xây dựng Hệ thống Thông tin Quản trị Nhân sự (HRIS) cho Công ty CP […]
2 November, 2009
elearning

Dự án chương trình Đào tạo Quản lý Trực tuyến cho các doanh nghiệp XK NVV của Việt Nam.

Hà Nội, tháng 11/2008. Công ty CP Phát triển năng lực tổ chức (OCD), nay là Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã nhận được hỗ […]

Contact Us

//]]>