Dịch vụ tư vấn 5S

Nghiên cứu thị trường dễ dàng hơn chỉ với 5 câu hỏi
29 March, 2022
Máy tính phần trăm
5 ứng dụng máy tính phần trăm miễn phí cho Android và iOS
4 April, 2022
Show all
Dịch vụ Tư vấn 5S

Dịch vụ Tư vấn 5S

5/5 - (1 vote)

Last updated on 24 May, 2024

Dịch vụ tư vấn 5S

Dịch vụ tư vấn 5S mà Công ty Tư vấn Quản lý OCD cung cấp không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp khoa học không gian làm việc, mà còn tối ưu hóa quản lý để phục vụ chuyển đổi số. Các hoạt động đặc trưng bao gồm:

 1. Tư vấn thực hiện 5S theo chu trình PDCA. 
 2. Tối ưu hóa mặt bằng sản xuất: thiết kế layout, sắp xếp thiết bị và các công năng sản xuất, cải tiến công cụ dụng cụ
 3. Tối ưu hóa quy trình điều hành sản xuất
 4. Số hóa các công đoạn quản lý, ứng dụng các thiết bị tự động hóa và phần mềm quản lý
 5. Chuyển đổi số quá trình điều hành và quản lý sản xuất

Quy trình thực hiện 5S cho 1 doanh nghiệp như thế nào?

Quy trình thực hiện 5S cho một doanh nghiệp bao gồm 4 bước chinh theo quy tắc PDCA (Plan – Do – Check – Action) như sau:

Bước 1:  Plan – Lập kế hoạch

 1. Đào tạo nhận thức và kỹ năng thực hiện 5S
 2. Lập Ban chuyên trách 5S
 3. Thiết lập khu vực thực hiện 5S
 4. Xác định mục tiêu, kế hoạch 5S và phân công thực hiện

Quy trình thực hiện 5S theo PDCA

Bước 2: Do – Thực hiện

S1: Sàng lọc

 • Xác định những gì là cần thiết.

S2: Sắp xếp

 • Xác định những gì và làm thế nào để sắp xếp.

S3: Sạch sẽ

 • Xác định các nguồn bụi bẩn và thiếu ngăn nắp, xác định nguyên nhân gốc rễ, và hành động để loại bỏ nguồn và nguyên nhân đó.

S4: Săn sóc

 • Xác định người chịu trách nhiệm
 • Xác định những hành động cần thực hiện để duy trì điều kiện mong muốn và thời điểm hành động
 • Xác định nơi cần thực hiện
 • Xác định những thủ tục cần phải được thực hiện

S4: Sẵn sàng

 • Mọi người đều hiểu, tuân thủ và thực hành các quy tắc và thủ tục
 • Những nỗ lực liên tục để duy trì điều kiện mong muốn

Bước 3:  Check – Đánh giá

 • Đánh giá 5S Nội bộ.
 • So sánh chuẩn trong bộ phận và với các tổ chức khác. Đảm bảo các thủ tục 5S đã thiết lập được tuân thủ thông qua

Bước 4:  Action – Hành động

 • Cải tiến liên tục
 • Phát triển thực hành 5S thành THÓI QUEN.
 • So sánh mục tiêu thực tế với mục tiêu đặt ra.
 • Khen thưởng và ghi nhận nỗ lực của nhân viên.
 • Đăng ký chứng nhận 5S.
 • Tham gia các cuộc thi 5S.
 • Rà soát chu trình Lập kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động

OCD thực hiện tư vấn 5S đồng thời với bố trí lại mặt bằng sản xuất, trang bị các phương tiện phục vụ quản lý sản xuất để sẵn sàng cho tự động hóa quản lý sản xuất, từ đó dễ dàng áp dụng MES và chuyển đổi số toàn diện cho quản trị sản xuất và quản trị doanh nghiệp.

Contact Us

//]]>