Đào tạo Marketing và Phát triển kinh doanh cho VietnamPost

Tái cơ cấu doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu
Tái cơ cấu doanh nghiệp: Nên bắt đầu từ đâu?
23 July, 2012
Tư vấn cho Công ty CP Bảo Hiểm Hàng Không
Xây dựng Chiến lược Phát triển & Hệ thống Bảng điểm cân bằng cho Công ty CP Bảo Hiểm Hàng Không
28 December, 2012
Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Năm 2012, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã hoàn thành chương trình Tăng cường năng lực Marketing và kỹ năng phát triển kinh doanh cho Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (Vietnam Post, 2-4/2012). Chương trình được thiết kế cho hơn 1200 cán bộ quản lý kinh doanh và kinh doanh cấp Tổng công ty và cấp Tỉnh của Vietnam Post, và được tổ chức theo các cụm khu vực khác nhau.

Chương trình đào tạo Marketing và Kinh doanh gồm 13 khóa học tập trung và 9 khóa học qua cầu truyền hình tại tất cả các Bưu Điện tỉnh, thành phố với các học viên là Lãnh đạo, chuyên viên các ban chức năng, Trưởng phòng kinh doanh, cán bộ kinh doanh chủ chốt của các Bưu điện tỉnh, thành phố, đội ngũ chủ chốt trong phát triển kinh doanh của Vietnam Post. Mục tiêu của chương trình là đổi mới tư duy, trang bị kiến thức cơ bản, vận dụng vào tổ chức kinh doanh tại đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chương trình bao gồm các chủ đề: (i) Chiến lược phát triển của Vietnam Post giai đoạn 2012-2020; (ii) Nghiên cứu thị trường và sản phẩm theo thị trường địa phương; (iii) Hoạt động truyền thông của Vietnam Post; (iv) Tổ chức lực lượng bán hàng; (v) Xây dựng chính sách bán hàng; (vi) Kỹ năng bán hàng và dịch vụ bán hàng; (vii) Kỹ năng giảng dạy nội bộ.

Tiếp nối thành công dự án “Nâng cao năng lực quản lý cho giám đốc bưu điện huyện và tương đương”, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (Vietnam Post) và Công tyTư vấn Quản lý OCD tiếp tục ký kết hợp đồng thực hiện dự án đào tạo “Nâng cao năng lực kinh doanh cho cán bộ quản lý, phụ trách kinh doanh của Tổng Công ty”. Chuỗi khóa đào tạo hướng tới đối tượng chính là cán bộ khối kinh doanh cấp Tổng Công ty và cấp Tỉnh – Huyện của Vietnam Post. Khóa đào tạo được thiết kế nhằm trang bị cho cán bộ kinh doanh của Vietnam Post những công cụ và phương pháp phù hợp để thực hiện các hoạt động xây dựng thương hiệu, marketing và bán hàng. Chương trình đào tạo sẽ áp dụng hai phương thức học trực tiếp trên lớp và học trực tuyến dựa trên cách thức lấy người học làm trung tâm, tức là các nguyên tắc học của người lớn sẽ được áp dụng triệt để. Trong đó, giảng viên sẽ đóng vai trò giới thiệu kiến thức, hướng dẫn áp dụng, tạo ra môi trường và các tình huống để học viên trao đổi, tranh luận và tìm ra cách giải quyết vấn đề trên cơ sở kinh nghiệm công việc và suy luận của bản thân. Quá trình thảo luận để áp dụng các lý thuyết luôn có bài tập dựa trên các tình huống cụ thể từ thực tế công việc của học viên. Học trực tuyến được áp dụng nhằm tạo cơ hội áp dụng vào thực tế cho học viên.

Hiện nay mô hình tổ chức kinh doanh đang được triển khai dọc từ Tổng công ty Bưu chính xuống các đơn vị. Trong bối cảnh bưu chính cần tăng cường năng lực tổ chức kinh doanh và hoạt động Marketing – bán hàng tại tất cả các đơn vị; việc tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao năng lực kinh doanh cho cán bộ quản lý, phụ trách kinh doanh của Tổng Công ty” để nhằm cung cấp những kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, cập nhật kiến thức và giải quyết các vấn đề phát sinh là rất cần thiết. Mặt khác, thời điểm tổ chức khóa đào tạo vào đầu năm là phù hợp vì năm 2012 là năm triển khai mô hình kinh doanh mới của Tổng Công ty; hàng loạt định hướng mới, cách thức triển khai mới trong kinh doanh cần được truyền thông đến đội ngũ kinh doanh trên toàn mạng lưới. Chương trình đào tạo thành công sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2012.

Contact Us

//]]>