Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường

Tư vấn Tái cơ cấu
Dịch vụ Tư vấn Tái cấu trúc
30 May, 2022
Đào tạo Quản lý
Dịch vụ Đào tạo Quản lý
30 May, 2022
Show all
Nghiên cứu Thị trường

Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường

Rate this post

Last updated on 10 November, 2023

Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường

Được thực hiện cho nhiều lĩnh vực khác nhau, với đầu bài nghiên cứu và quy mô dự án đa dạng.

Trong 20 năm qua, OCD đã thực hiện 110 dự án nghiên cứu thị trường cho 52 khách hàng trong nhiều lĩnh vực, tương ứng 511.800 bảng hỏi, trải dài khắp 63 tỉnh thành trong cả nước với sự tham gia của 3.600 khảo sát viên.

Trong thời gian tới, OCD phấn đấu phát triển trở thành công ty Nghiên cứu thị trường hàng đầu Việt Nam, tận dụng điểm mạnh và lợi thế canh tranh của mình với nền tảng kinh nghiệm tư vấn nhiều năm cho các doanh nghiệp trong nước. OCD sẽ là điểm đến tin cậy cho các Khách hàng Việt Nam và Quốc tế cho các giải pháp Nghiên cứu thị trường, cũng như các Chiến lược kinh doanh tổng thể.

Giới thiệu chung về Dịch vụ Nghiên cứu thị trường của OCD

Giới thiệu chung về Dịch vụ Nghiên cứu thị trường của OCD

Tham khảo các dịch vụ của OCD

Một số dự án nghiên cứu thị trường tiêu biểu


Liên hệ

  1. Hotline: 0886595688
  2. Email: ocd@ocd.vn

 

 

 

Contact Us

//]]>