khung năng lực

3 March, 2014
Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hồng Thiện Mỹ

Tư vấn Xây dựng hệ thống lương 3P cho Công ty Thiết bị Y tế Hồng Thiện Mỹ

Dự án tư vấn Xây dựng hệ thống lương 3P cho Công ty Thiết bị Y tế Hồng Thiện Mỹ Tháng 3 năm 2014, Công ty […]
27 June, 2012
Xây dựng Hệ thống Quản lý Nhân sự cho Công ty Xây dựng ECOBA

Xây dựng Hệ thống Quản lý Nhân sự cho Công ty Xây dựng ECOBA

Dự án tư vấn Xây dựng Hệ thống Quản lý Nhân sự cho Công ty CP ECOBA Năm 2012, Công ty CP Tư vấn Quản lý […]

Contact Us

//]]>