Khóa học Kỹ năng Quản lý

Các Khóa học Kỹ năng Quản lý

28 March, 2022
Khóa học "Huấn luyện kèm cặp nhân viên" thực hiện cho Nipro Pharma Việt Nam

Chương trình đào tạo “Huấn luyện kèm cặp nhân viên” cho Nipro Pharma Việt Nam

Ngày 18/03/2022, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty TNHH Nipro Pharma thực hiện khóa đào tạo về Huấn luyện kèm cặp nhân viên (Coaching). […]
16 February, 2022
Đào tạo Văn hóa doanh nghiệp cho Nipro Pharma

Đào tạo Văn hóa doanh nghiệp cho Nipro Pharma

Ngày 11/02/2022, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty TNHH Nipro Pharma thực hiện khóa đào tạo về Văn hóa doanh nghiệp. Nội dung chương […]
9 January, 2022
"Tư duy lãnh đạo" - khóa học mở đầu chuỗi đào tạo "Nhà quản lý thực chiến" cho Nipro Pharma Việt Nam

Đào tạo Tư duy lãnh đạo cho Nipro Pharma Việt Nam

Ngày 07 & 08/01/2022, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty TNHH Nipro Pharma đã tổ chức khóa đào tạo về Tư duy […]
13 July, 2021
OCD thực hiện đào tạo Marketing Dịch vụ cho Xuân Cương

Khóa đào tạo Marketing Dịch vụ cho Xuân Cương

Ngày 8-9 tháng 7 vừa qua, buổi đào tạo “Marketing dịch vụ” giữa Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Hữu nghị […]
14 October, 2020
Khóa đào tạo Nghề nhân sự 4.0

Khóa đào tạo Nghề nhân sự 4.0

Nghề nhân sự – cái nghề làm dâu trăm họ với những khó khăn đôi khi không phải ai nhìn vào cũng thấu hiểu. Nhiều người […]

Contact Us

//]]>