Quản trị nhân sự

31 January, 2024
BSC và KPI: Bộ công cụ đo lường

BSC và KPI là gì? Bộ công cụ đo lường hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp

Trong thời đại cạnh tranh và thay đổi nhanh chóng như hiện nay, việc quản trị doanh nghiệp một cách hiệu quả là yếu tố then […]
18 January, 2024

Những thách thức quản trị nguồn nhân lực và giải pháp

Trước đây, các công ty quan tâm đến những vấn đề quan trọng hơn như: doanh thu, cạnh tranh và bất ổn kinh tế. Mà bỏ […]
25 December, 2023
Cấp bậc lương

Cấp bậc lương là gì? Cách xây dựng thang bậc lương hiệu quả

Cấp bậc lương là gì?  Cấp bậc lương là quy định hệ thống tính toán mức lương trả cho người lao động trong doanh nghiệp. Bao […]
23 November, 2023
Quy trình hoạch định nguồn nhân lực hiệu quả trong doanh nghiệp

Quy trình hoạch định nguồn nhân lực hiệu quả trong doanh nghiệp

Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng nhất để quyết định sự thành công của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải […]
31 January, 2023
Top 5 phần mềm tính lương cho doanh nghiệp

TOP 5 phần mềm tính lương cho doanh nghiệp

1. Phần mềm chấm công tính lương Tanca Tanca là phần mềm chấm công tính lương trực tuyến ở Việt Nam có thể hoạt động trên […]

Contact Us

//]]>