25 August, 2022
Khóa học Quản lý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Khóa học Quản lý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Mục tiêu khóa học Khóa học nhằm giúp các nhà quản lý thực hiện mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiệu quả. […]
1 February, 2022

Perimeter Intrusion Detection Systems Market: market dynamics

Perimeter Intrusion Detection Systems Market: market dynamics From 2017 to 2023, the market for perimeter intrusion detection systems is anticipated to Register a CAGR of 6%. […]
5 January, 2022

Sơ lược về lịch sử & Thông tin về Giao dịch

Trường hợp đầu tiên được ghi nhận về giao dịch tương lai xảy ra với gạo ở Nhật Bản vào thế kỷ 17. Một số bằng […]
1 November, 2021
Gian hàng của OOC tại triển lãm chuyển đổi số

OOC tham gia Triển lãm Chuyển đổi số trong Sản xuất và Kinh doanh

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong thời đại hiện nay, đặc biệt từ khi COVID-19 xuất hiện, tốc độ chuyển đổi số càng […]
13 September, 2021
Nghiên cứu thị trường trong đại dịch COVID-19

Nghiên cứu thị trường trong đại dịch COVID – Có phải nhiệm vụ bất khả thi?

Nghiên cứu, phân tích thị trường là hoạt động giúp doanh nghiệp nắm rõ thông tin về thị trường và giảm rủi ro trong việc đưa […]

Contact Us

//]]>