Đánh giá kết quả công việc

30 November, 2023
Đánh giá năng lực nhân viên

Đánh giá năng lực nhân viên: Chiến lược hiệu quả để tối ưu hoá hiệu suất doanh nghiệp

Đánh giá năng lực nhân viên là quá trình đo lường và đánh giá hiệu quả công việc, thái độ làm việc và tiềm năng phát […]
24 November, 2022
Phương pháp Đánh giá 360 độ trong quản lý nhân sự

Phương pháp Đánh giá 360 độ trong Quản lý nhân sự (360 Degree Feedback)

1. Đánh giá 360 độ (360 Degree Feedback) là gì? Đánh giá 360 độ là một phương pháp cho phép nhân viên có cơ hội nhận […]
5 September, 2021
Phần mềm KPI

Phần mềm Quản lý KPI/OKR digiiTeamW

Tại sao chúng tôi phát triển Phần mềm KPI digiiTeamW? Lý do chúng tôi phát triển Phần mềm Quản lý KPI digiiTeamW? Trong quá trình thực […]
13 July, 2021
Tại sao doanh nghiệp cần công ty tư vấn KPI chuyên nghiệp?

Công ty tư vấn KPI chuyên nghiệp – tại sao doanh nghiệp bạn cần đến họ?

Công ty tư vấn KPI chuyên nghiệp là ai? Tại sao doanh nghiệp bạn cần đến họ? Bạn đã từng đọc rất nhiều về KPI, cũng […]
17 April, 2020
Tư vấn Hệ thống chỉ số KPI

Chỉ tiêu KPI là gì? Phân loại và phương pháp xây dựng chỉ tiêu KPI.

Nhiều bài viết về chỉ tiêu KPI và sự cần thiết của nó. Nhưng ít bài viết hướng dẫn cụ thể cách viết một chỉ tiêu […]

Contact Us

//]]>