Khóa học Kỹ năng Quản lý

Các Khóa học Kỹ năng Quản lý

19 August, 2022
Kỹ năng quản lý nhóm

Kỹ năng quản lý nhóm – Khóa học dành cho mọi nhà lãnh đạo

Mục tiêu Khoá học Kỹ năng quản lý nhóm nhằm giúp học viên phát triển các kỹ năng cần thiết cho quá trình xây dựng, quản […]
18 August, 2022
Kỹ năng viết báo cáo

Kỹ năng viết báo cáo

Mục tiêu Kỹ năng viết báo cáo là điều cần thiết với bất kỳ nhân viên nào. Sau khi kết thúc khóa học, học viên có […]
18 August, 2022
Kỹ năng kèm cặp

Khóa học Kỹ năng kèm cặp

Mục tiêu khóa học Khóa học Kỹ năng kèm cặp nhằm giúp học viên: Xác định vai trò của việc huấn luyện kèm cặp trong phát […]
16 August, 2022
Kỹ năng tư vấn chuyên nghiệp

Khóa học Kỹ năng tư vấn chuyên nghiệp

Mục tiêu khóa học Khóa học Phát triển kỹ năng tư vấn chuyên nghiệp giúp học viên nắm được các kỹ năng cần rèn luyện và […]
15 July, 2022
khóa học kỹ năng lãnh đạo cho công ty tuốc bin gió

Khóa học Kỹ năng lãnh đạo cho công ty tuốc bin gió hàng đầu Việt nam – Vestas

Tháng 07/2022, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã tổ chức khóa học Kỹ năng lãnh đạo cho công ty sản xuất tuốc bin gió […]

Contact Us

//]]>