Chương trình đào tạo “Huấn luyện kèm cặp nhân viên” cho Nipro Pharma Việt Nam

Khóa học "Quản trị nhân sự dành cho cán bộ không chuyên" được tổ chức qua nền tảng Microsoft Teams
Khóa học “Quản trị nhân sự dành cho cán bộ không chuyên” cho Panasonic Vietnam
17 March, 2022
5 xu hướng nghiên cứu thị trường nổi bật trong năm 2022
5 xu hướng nghiên cứu thị trường đáng chú ý nhất năm 2022
29 March, 2022
Show all
Khóa học "Huấn luyện kèm cặp nhân viên" thực hiện cho Nipro Pharma Việt Nam

Khóa học "Huấn luyện kèm cặp nhân viên" thực hiện cho Nipro Pharma Việt Nam

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Ngày 18/03/2022, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty TNHH Nipro Pharma thực hiện khóa đào tạo về Huấn luyện kèm cặp nhân viên (Coaching). Đây là khóa học thứ 3 trong chuỗi đào tạo Nhà quản lý thực chiến mà OCD và Nipro Pharma hợp tác trong năm 2022.

Mục tiêu khóa học

Khóa học được thiết kế nhằm phát triển kỹ năng Huấn luyện kèm cặp của CBCNV Nipro Pharma thông qua việc thực hành quy trình coaching với các phương pháp & cách tiếp cận coaching cập nhật nhất. Sau khi kết thúc khóa học, cấp lãnh đạo và CBCNV tiềm năng sẽ nắm bắt được cách xử lý những tình huống điển hình và giải quyết vấn đề về con người trong quá trình huấn luyện nhân viên. Đồng thời, khóa học giúp xây dựng mối quan hệ và khuyến khích, cổ vũ nhân viên trong quá trình coaching.

Nội dung đào tạo

Chương trình đào tạo về kỹ năng Huấn luyện kèm cặp nhân viên cung cấp một số nội dung chính như sau:

  • Phân biệt các hoạt động hướng dẫn (teach), đào tạo (train), huấn luyện/kèm cặp (coach), cố vấn (mentor), khai ngộ (advise)… 
  • Hiểu các giai phát triển năng lực của nhân viên (giai đoạn phụ thuộc, giai đoạn độc lập, giai đoạn phụ thuộc lẫn nhau), thực hành áp dụng mô hình/phương pháp coaching để ứng dụng vào các giai đoạn phát triển khác nhau của nhân viên.
  • Thay đổi cách thức tiếp cận về coaching: chuyển từ coaching những người yếu kém sang coaching những ngôi sao đang lên (nhân viên tiềm năng) và các siêu sao (nhân viên năng suất cao). Phát huy tối đa tiềm năng cá nhân & tạo hiệu suất đột phá cho nhóm làm việc.
  • Thực hành kỹ năng phản hồi và cho ý kiến đóng góp tích cực để tạo động lực trong quá trình coaching.

    Học viên Nipro Pharma cùng thảo luận bài tập thực hành

    Học viên Nipro Pharma cùng thảo luận bài tập thực hành

Tham khảo thêm:

Đào tạo Tư duy lãnh đạo cho Nipro Pharma Việt Nam

Đào tạo Văn hóa doanh nghiệp cho Nipro Pharma

Khóa học Nghiên cứu thị trường cho VNPT Technology

Đào tạo Kỹ năng phỏng vấn cho CMC Global

Khóa học “Quản trị nhân sự dành cho cán bộ không chuyên” cho Panasonic Vietnam

Contact Us

//]]>