Kỹ năng quản lý nhóm – Khóa học dành cho mọi nhà lãnh đạo

Kỹ năng viết báo cáo
Kỹ năng viết báo cáo
18 August, 2022
Kỹ năng ủy thác công việc
Ủy thác công việc – Làm thế nào cho hiệu quả?
19 August, 2022
Show all
Kỹ năng quản lý nhóm

Kỹ năng quản lý nhóm

Rate this post

Last updated on 26 August, 2022

Mục tiêu

Khoá học Kỹ năng quản lý nhóm nhằm giúp học viên phát triển các kỹ năng cần thiết cho quá trình xây dựng, quản lý và làm việc trong nhóm. Sau khoá học, các học viên sẽ có khả năng:

 • Hiểu rõ quá trình hình thành và phát triển của nhóm.
 • Phân tích và xác định các nhân tố tạo nên một nhóm làm việc hiệu quả
 • Phát triển kỹ năng nhận biết bản thân mỗi cá nhân cũng như cá tính và phương pháp làm việc của người khác để từ đó có những cách thức cùng làm việc phù hợp.
 • Phát triển kỹ năng quản lý nhóm và phát triển tinh thần đồng đội.

Đối tượng

Cán bộ quản lý các cấp trong tổ chức.

Các chủ đề chính

 1. Quá trình hình thành và phát triển của các nhóm trong tổ chức
 2. Nhóm hiệu quả: nhìn từ giác độ thành viên nhóm; lãnh đạo nhóm; và tổ chức
 3. Các yếu tố tạo thành nhóm làm việc hiệu quả
 4. Kỹ năng nhận biết bản thân và ý nghĩa đối với quá trình làm việc theo nhóm
 5. Vai trò và phong cách của người lãnh đạo nhóm.
 6. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định trong nhóm
 7. Các phương pháp tạo động lực làm việc trong nhóm
 8. Tổng quan về phương pháp lập kế hoạch nhóm, giao việc và giám sát tiến độ
 9. Thiết lập mô hình truyền đạt thông tin trong nhóm dự án
 10. Ứng xử với trường hợp đặc biệt trong nhóm

Thời lượng

2 – 5 ngày hoặc tuỳ vào nhu cầu của học viên  

Hình thức đào tạo

Khóa học Kỹ năng quản lý nhóm có thể áp dụng các hình thức đào tạo đa dạng:

Giảng viên

Giảng viên của khóa đào tạo là những Giảng viên, Chuyên gia Tư vấn Cao cấp và các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn ở các mảng chức năng tương ứng.

Tham khảo Đội ngũ Giảng viên – Chuyên gia Tư vấn của OCD.

Liên hệ

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Hotline: 0886595688

Email: ocd@ocd.vn

Xem thêm các khóa học do OCD thực hiện: Dịch vụ Đào tạo Quản lý

Contact Us

//]]>