fbpx

Bản tin Lãnh đạo và thay đổi số 22, 2019

Các bước lựa chọn khóa đào tạo kỹ năng quản lý tốt nhất cho doanh nghiệp
Các bước lựa chọn khóa đào tạo kỹ năng quản lý tốt nhất cho doanh nghiệp
8 May, 2019
Phát triển kỹ năng với các chương trình đào tạo quản lý dự án
Phát triển kỹ năng với các chương trình đào tạo quản lý dự án
9 May, 2019

Trong số này:

1. Sự thay đổi tất yếu của quản trị nguồn nhân lực trong CMCN 4.0
Kỳ 2: Các xu hướng kinh tế làm thay đổi phương thức quản trị nguồn nhân lực và ảnh hưởng của thế hệ Z. | Nguyễn Thị Nam Phương, Tư vấn trưởng, OCD Management Consulting

2. Xu hướng quản trị nhân lực trong thời kỳ CMCN 4.0

3. Dịch vụ khách hàng: Con người, Quy trình hay Công nghệ | Tăng Văn Khánh, CEO, OCD Management Consulting.

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22/2019

//]]>