fbpx

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 21/2019

Phần mềm CRM là gì?
Phần mềm CRM là gì?
9 April, 2019
Tư vấn Hệ thống chỉ số KPI
Tầm quan trọng của chỉ số hiệu quả cốt lõi (KPI) trong việc tăng hiệu suất và lợi nhuận cho doanh nghiệp
11 April, 2019

Trong số này, Bản tin Lãnh đạo và thay đổi, số 21 của OCD có những nội dung sau:

#1. Sự thay đổi tất yếu của Quản trị nguồn nhân lực trong CMCN 4.0 –
Kỳ 1: Sự lột xác của quản trị nhân sự | Tác giả: Nguyễn Thị Nam Phương, Tư vấn trưởng OCD
#2. Quản trị nhân lực DN Việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế | Tác giả: Vu Thanh Hang, CEO, OOC – digiiMS Solutions
#3. Đối mặt với CMCN 4.0, doanh nghiệp nên làm gì | Tang Khanh, CEO, OCD.

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 21/2019

//]]>