BSC và KPI là gì? Bộ công cụ đo lường hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp

Sự khác nhau giữa OKR và KPI
30 January, 2024
Lịch nghỉ tết 2024 OCD
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024
1 February, 2024
Show all
BSC và KPI: Bộ công cụ đo lường

BSC và KPI: Bộ công cụ đo lường hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp

5/5 - (1 vote)

Last updated on 24 May, 2024

Trong thời đại cạnh tranh và thay đổi nhanh chóng như hiện nay, việc quản trị doanh nghiệp một cách hiệu quả là yếu tố then chốt để tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, làm thế nào để đánh giá được hiệu quả của quản trị doanh nghiệp? Làm thế nào để biết được doanh nghiệp đang đi đúng hướng và đạt được mục tiêu đã đề ra? Để trả lời cho những câu hỏi này, chúng ta cần có những công cụ đo lường hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp. Trong số đó, hai công cụ nổi bật và phổ biến nhất là BSC và KPI.

Vậy BSC và KPI là gì? Chúng có mối quan hệ và sự khác biệt như thế nào? Cách ứng dụng chúng ra sao? Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên.

Giới thiệu chung về BSC và KPI

Định nghĩa

BSC là viết tắt của Balanced Scorecard, hay còn gọi là bảng điểm cân bằng. BSC là một công cụ quản lý chiến lược, giúp doanh nghiệp định hình, đo lường và quản lý hiệu suất kinh doanh theo bốn khía cạnh: tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ và học tập phát triển.

KPI là viết tắt của Key Performance Indicators, hay còn gọi là chỉ số hiệu suất chính. Chỉ số KPI được sử dụng để đo lường, đánh giá mức độ đạt được mục tiêu và hiệu suất của một tổ chức, dự án hoặc quá trình kinh doanh. Và thường được lựa chọn dựa trên các yếu tố quan trọng và ảnh hưởng đến sự thành công của tổ chức.

Mục đích 

BSC có mục đích giúp doanh nghiệp xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh một cách toàn diện, cân bằng và hiệu quả. Qua việc xác định được tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu chiến lược và các hành động cụ thể để đạt được mục tiêu đó. BSC cũng giúp doanh nghiệp theo dõi và đánh giá kết quả của việc thực hiện chiến lược, nhận biết được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, và điều chỉnh kịp thời khi cần thiết.

KPI có mục đích giúp doanh nghiệp đo lường và kiểm soát hiệu quả của các hoạt động kinh doanh. Xác định được những tiêu chí quan trọng để đánh giá thành công của một tổ chức, dự án hoặc quá trình kinh doanh. Ngoài ra, so sánh được hiệu suất của mình với các đối thủ cạnh tranh, các tiêu chuẩn ngành hoặc các mục tiêu đã đặt ra. Bằng việc đánh giá KPI doanh nghiệp sẽ nhận thức được những vấn đề, rủi ro và khuyết điểm cần được cải thiện.

Lợi ích

BSC

 • Có được một cái nhìn toàn cảnh về chiến lược kinh doanh; giúp doanh nghiệp liên kết được chiến lược với các mục tiêu và hành động cụ thể.
 • Như một công cụ giao tiếp hiệu quả và truyền đạt được chiến lược cho các bên liên quan.
 • Tạo ra một nền văn hóa hướng đến chiến lược.
 • Nâng cao khả năng đổi mới và cạnh tranh.

KPI

 • Định lượng được hiệu quả của các hoạt động kinh doanh.
 • Đánh giá và đo lường được sự tiến bộ và thành công của mình.
 • Tập trung vào những yếu tố then chốt cho sự phát triển.
 • Phát hiện và giải quyết được những vấn đề kịp thời.
 • Tăng cường sự minh bạch và trách nhiệm.

Mối quan hệ BSC và KPI

Mối quan hệ giữa KPI và BSC là một mối quan hệ bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau. BSC là một quá trình đạt được chiến lược mang tầm vĩ mô, bao gồm các mục tiêu và chiến lược cụ thể cho từng khía cạnh của doanh nghiệp. Trong khi đó, KPI là một công cụ đo lường hiệu suất mang tầm vi mô, bao gồm các chỉ số cụ thể và định lượng cho từng mục tiêu và chiến lược. KPI là một phần của BSC, giúp BSC có thể theo dõi và đánh giá kết quả đạt được của chiến lược một cách chính xác và khách quan.

Mối quan hệ giữa BSC và KPI

Mối quan hệ giữa BSC và KPI

Chuyển đổi chiến lược thành các mục tiêu cụ thể

BSC hỗ trợ doanh nghiệp xác định mục tiêu chiến lược và dựa vào đó để đặt ra các chỉ số đo lường cụ thể, trong nhiều khía cạnh của một doanh nghiệp như tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ… KPI sẽ giúp đánh giá hiệu suất, theo dõi các chỉ số then chốt và phản ánh mục tiêu chiến lược đã đề ra trong BSC.

Ví dụ

 • BSC: Mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp là tăng trưởng doanh thu toàn bộ.
 • KPI: Để đánh giá mục tiêu này, KPI cụ thể là tăng doanh thu hàng năm lên 10%.

Quản lý hiệu suất và thúc đẩy động lực cải tiến

BSC giúp quản lý hiệu suất toàn diện của doanh nghiệp bằng cách xem xét và cân bằng các chỉ số từ nhiều khía cạnh. Ngược lại KPI đóng vai trò then chốt trong việc đánh giá hiệu suất trong từng lĩnh vực hoạt động từ đó tạo động lực để cải tiến.

Ví dụ

 • BSC: Đảm bảo chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng và tỷ lệ lỗi nhằm đặt hiệu suất tốt toàn bộ.
 • KPI: Giảm tỷ lệ lỗi xuống dưới 1% trong quá trình sản xuất.

 Hỗ trợ, đồng bộ hoá và đảm bảo sự nhất quán

BSC và KPI tương hỗ nhau trong việc đảm bảo sự nhất quán và xây dựng chiến lược toàn diện của doanh nghiệp. BSC giúp đồng bộ hóa các mục tiêu và hoạt động với chiến lược, trong khi KPI cung cấp thông tin định hướng và đo lường kết quả.

 • BSC: Sự phối hợp giũa các mục tiêu và hoạt động của bộ phận Marketing và Kinh doanh trong công ty phải nhất quán và hỗ trợ lẫn nhau.
 • KPI: Tăng tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực tế lên 10% qua một chiến dịch quảng cáo trong vòng 6 tháng.

Nói tóm lại, doanh nghiệp nên kết hợp chặt chẽ giữa 2 công cụ BSC và KPI để đảm bảo rằng chiến lược được thực hiện hiệu quả và đạt được mục tiêu chiến lược của tổ chức.

Đọc thêm: 4 sai lầm phổ biến trong khi hiểu và áp dụng BSC & KPI

Cách ứng dụng công cụ BSC và KPI

Công cụ KPI và BSC là hai công cụ quản trị hiệu quả giúp doanh nghiệp định hướng, đo lường và cải thiện chiến lược kinh doanh và lãnh đạo. Để ứng dụng hai công cụ này, bạn có thể tham khảo các bước sau:

 1. Xác định tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.
 2. Phân tích các yếu tố bên ngoài và bên trong ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, nhận diện các cơ hội và thách thức.
 3. Xây dựng bảng điểm cân bằng (BSC) theo bốn góc nhìn: tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ và học tập và phát triển.
 4. Lựa chọn các chỉ số hiệu suất quan trọng (KPI) cho mỗi góc nhìn, định nghĩa, đặt mục tiêu và phương pháp đo lường cho từng KPI.
 5. Giao nhiệm vụ và trách nhiệm cho các phòng ban, đơn vị và cá nhân liên quan đến việc thực hiện các KPI.
 6. Theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả đạt được của các KPI theo các chu kỳ thời gian nhất định.
 7. Phân tích nguyên nhân và hậu quả của các kết quả, nhận xét và đề xuất các giải pháp cải tiến.
 8. Thực hiện các biện pháp cải tiến, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của các biện pháp.
 9. Điều chỉnh và cập nhật BSC và KPI theo sự thay đổi của môi trường kinh doanh và chiến lược của doanh nghiệp.
 10. Tạo ra một văn hóa quản trị dựa trên BSC và KPI, khuyến khích sự tham gia, góp ý và phản hồi của các bên liên quan.

Khi nào cần áp dụng BSC và KPI

Khi nào doanh nghiệp cần áp dụng BSC?

BSC được áp dụng khi doanh nghiệp muốn đổi mới và sử dụng nó như một hệ thống quản lý chiến lược. BSC giúp doanh nghiệp chuyển từ tầm nhìn chiến lược thành các chỉ số cụ thể bằng cách cân nhắc và cân đối các thông số về hiệu suất từ nhiều khía cạnh khác nhau. Cụ thể, BSC tác động đến 4 khía cạnh cụ thể của doanh nghiệp thông qua hoạt động giám sát chiến lược: khách hàng, tài chính, quy trình nội bộ và học tập phát triển.

Doanh nghiệp nên áp dụng BSC khi:

 • Muốn xác định rõ tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và chiến lược của doanh nghiệp.
 • Chuyển đổi chiến lược thành các mục tiêu và chỉ tiêu đo lường cụ thể, phù hợp với từng khía cạnh của doanh nghiệp.
 • Theo dõi và đánh giá hiệu quả đạt được của chiến lược, từ đó đưa ra các biện pháp cải tiến liên tục.
 • Đồng bộ hóa các mục tiêu và hoạt động của các bộ phận, nhân viên trong doanh nghiệp với chiến lược tổng thể.
 • Cân bằng các yếu tố tài chính và phi tài chính trong quản lý hiệu suất.

Khi nào doanh nghiệp cần áp dụng KPI?

KPI được áp dụng khi doanh nghiệp muốn đo lường và đánh giá mức độ đạt được mục tiêu và hiệu suất của một tổ chức, dự án hoặc quá trình kinh doanh. KPI thường được lựa chọn dựa trên các yếu tố quan trọng và ảnh hưởng đến sự thành công của tổ chức.

Doanh nghiệp nên áp dụng KPI khi:

 • Xác định các chỉ số quan trọng và định lượng cho từng mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp.
 • Theo sát, theo dõi và phản ánh mức độ hoàn thành mục tiêu của cá nhân, bộ phận hoặc toàn doanh nghiệp.
 • Đánh giá và so sánh hiệu suất của doanh nghiệp với các tiêu chuẩn, đối thủ cạnh tranh hoặc ngành nghề.
 • Tạo động lực, khích lệ và ghi nhận sự đóng góp của nhân viên trong việc thực hiện mục tiêu.
 • Cải thiện liên tục hiệu suất và chất lượng của sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc dự án.

Contact Us

//]]>