Nghiên cứu & xây dựng báo cáo khảo sát Hệ thống quản lý doanh nghiệp

Nghiên cứu & xây dựng chiến lược kinh doanh cho thị trường thuê xe hợp đồng
Nghiên cứu & xây dựng chiến lược kinh doanh cho thị trường thuê xe hợp đồng
5 July, 2019
Phần mềm Quản lý nguồn nhân lực
6 câu hỏi khi lựa chọn phần mềm quản lý nguồn nhân lực.
8 July, 2019
Rate this post

Last updated on 8 May, 2020

Hiện trạng khách hàng
  • Là dự án khảo sát độc lập được thực hiện bởi team NCTT của OCD
  • Mục tiêu đặt ra: Dự án được triển khai hàng năm nhằm mang đến cho cộng đồng doanh nghiệp cái nhìn tổng thể về Hệ thống quản lý doanh nghiệp đang được áp dụng tại Việt Nam
Phương pháp thu thập dữ liệu
  • Khảo sát bảng hỏi có cấu trúc
  • Kết hợp khảo sát trực tiếp và khảo sát trực tuyến (Google form)
Quy mô dự án
  • Thực hiện tại Hà Nội và TP. HCM
  • Khảo sát bảng hỏi trên 200 Doanh nghiệp ở các ngành nghề
Kết quả đạt đượcMô tả bức tranh tổng quan về Hệ thống quản lý Doanh nghiệp tại Việt Nam theo các khía cạnh:

  • Mức độ triển khai các HTQL chức năng
  • Mức độ đáp ứng nhu cầu DN của Hệ thống quản lý
  • Mức độ sử dụng và khai thác hệ thống
  • Mức độ số hóa của hệ thống và mức độ tích hợp của các thông tin quản trị
Minh họa kết quả

Mức độ trưởng thành hệ thống quản lý doanh nghiệp được khảo sát

Mức độ trưởng thành hệ thống quản lý doanh nghiệp được khảo sát

Nguồn: Công ty Tư vấn Quản lý OCD

 

 

Contact Us

//]]>