Xây dựng chiến lược kinh doanh & marketing cho Vinapaco

Thương hiệu thời trang Nous
OCD tư vấn cơ cấu tổ chức và quy trình cho Thương hiệu thời trang Nous
5 July, 2019
Nghiên cứu & xây dựng chiến lược kinh doanh cho thị trường thuê xe hợp đồng
Nghiên cứu & xây dựng chiến lược kinh doanh cho thị trường thuê xe hợp đồng
5 July, 2019
Rate this post

Last updated on 8 May, 2020

Hiện trạng khách hàng
 • Tổng công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) là đơn vị sản xuất kinh doanh đa ngành, trọng tâm là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm giấy in, giấy viết, giấy tissue, giấy bao bì, văn phòng phẩm, hoá chất, điện
 •  Mục tiêu: Nghiên cứu thị trường để xây dựng chiến lược marketing sản phẩm giấy photocopy của Vinapaco tại thị trường Việt Nam
Phương pháp thu thập dữ liệu
 •  Thu thập dữ liệu thứ cấp (nghiên cứu tài liệu, báo cáo có sẵn…)
 • Phân tích dữ liệu từ nguồn dữ liệu mua từ Tổng cục Hải quan
 • Thu thập dữ liệu sơ cấp (khảo sát bằng bảng hỏi và phỏng vấn sâu)
 • Phỏng vấn bảng hỏi với khách hàng tổ chức (doanh nghiệp, công ty…) và khách hàng cá nhân (chủ cửa hàng photo/quản lý cửa hàng)
 • Phỏng vấn sâu: Đại lý, nhà phân phối của Vinapaco; Cửa hàng VPP; Cán bộ kinh doanh, marketing của Vinapaco; Chuyên gia trong ngành giấy
Quy mô dự án
 •  Đối tượng khảo sát: 300 doanh nghiệp/tổ chức và các cơ sở photocopy
 •  Địa bàn: Hà Nội, Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh
Kết quả đạt được
 • Phân tích cung – cầu thị trường giấy photocopy, tiềm năng phát triển, đối thủ cạnh tranh
 •  Thông tin về phân đoạn thị trường giấy photocopy Việt Nam, hành vi mua sản phẩm của khách hàng
 • Phân tích nội bộ doanh nghiệp (dây chuyền sản xuất, cung ứng đầu vào, tiêu thụ sản phẩm, tình hình tài chính&đầu tư, cơ cấu tổ chức, nguồn lực)
 • Chiến lược Marketing sản phẩm giấy photocopy: xác định thị trường, khách hàng mục tiêu; Các tiêu chí định vị cách thức cạnh tranh của Vinapaco; chính sách bán; nguyên tắc phát triển kênh bán hàng; đề xuất chương trình truyền thông
Minh họa kết quả 

1. Nghiên cứu & xây dựng chiến lược kinh doanh & marketing cho Tổng công ty Giấy Việt Nam

 Chiến lược marketing cho sản phẩm giấy photocopy của Vinapaco

Nguồn: Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Contact Us

//]]>