fbpx

Nghiên cứu dịch vụ mới cho Công ty TNHH Chế tạo Động cơ Zongshen Việt Nam

OOC cung cấp Phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT cho SOHACO Group
14 August, 2018
Cung cấp Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp OOC – digiiMS cho Công ty TNHH Maxtour
21 August, 2018
Show all

Nghiên cứu thị trường dịch vụ mới cho Công ty TNHH Chế tạo Động cơ Zongshen Việt Nam

Tháng 8/2018, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã tiến hành dự án nghiên cứu dịch vụ mới cho Công ty TNHH Chế tạo Động cơ Zongshen Việt Nam.

Trong khuôn khổ dự án này, Công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện nghiên cứu dịch vụ mới thông qua khảo sát ý kiến chuyên gia về ý tưởng dịch vụ mới của Zongshen, từ đó bước đầu xác định tính khả thi của dự án. Việc nghiên cứu dịch vụ mới có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng kế hoạch triển khai dịch vụ mới của Zongshen.

Zongshen là một trong nhiều doanh nghiệp nước ngoài cho thấy sự nghiêm túc khi tiến hành khảo sát thị trường một cách cần trọng trước khi phát triển một dịch vụ mới, mà khảo sát ý kiến chuyên gia chỉ là một trong nhiều hoạt động nghiên cứu thị trường. Điều này không nằm ngoài xu hướng trước khi tiến hành xây dựng kế hoạch/chiến lược kinh doanh hoặc tung sản phẩm dịch vụ mới ra thị trường của các doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp trong nước. Điều này cho thấy các doanh nghiệp ngày càng nhận thấy sự cần thiết phải tiến hành nghiên cứu thị trường cũng như vai trò của nghiên cứu thị trường trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

//]]>