Đánh giá hệ thống quản lý và Khảo sát sự hài lòng của nhân viên cho VPIC1

54 thuật ngữ thông dụng trong Digital Marketing mà người làm Marketing nên biết
30 November, 2018
Đánh giá sự hài lòng khách hàng năm 2018 cho 3 Tổng công ty điện lực miền Bắc, Trung, Nam và Hà Nội
2 December, 2018
Show all
VPIC1

VPIC1

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Công ty Tư vấn Quản lý OCD triển khai dự án Đánh giá hiện trạng hệ thống quản lý nhân sự tổng thể và Khảo sát sự hài lòng của nhân viên cho Công ty Công nghiệp Chính xác Việt nam 1 – một doanh nghiệp 100% vốn Đài Loan tại Vĩnh Phúc. Công ty Tư vấn Quản lý OCD sẽ khảo sát về hệ thống cơ cấu tổ chức, hệ thống chức năng nhiệm vụ, hệ thống quản lý, năng lực quản lý Công ty và khảo sát sự hài lòng của Nhân viên.

Mục tiêu của dự án là rà soát hiện trạng về Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, hệ thống quản lý, năng lực quản lý công ty từ đó làm cơ sở cho việc xác định, xem xét chuẩn hóa, điều chỉnh lại hệ thống quản lý nhân sự tổng thể của VPIC1; Mô tả được hiện trạng của hệ thống quản trị nhân sự, môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp dưới góc nhìn của người lao động (nhân viên và cán bộ quản lý cấp trung), mong muốn của họ về các định hướng cải thiện chính sách, hệ thống quản trị và văn hóa làm việc; và phác thảo được các biện pháp cải thiện theo phương án tối ưu hóa, tạo động lực làm việc và gắn kết lâu dài với công ty của CBNV.

Các hoạt động khảo sát, đánh giá tổng thể, toàn diện các vấn đề về hệ thống quản lý đối với VPIC1 nhằm mục tiêu cuối cùng để phục vụ điều chỉnh, chuẩn hóa hệ thống lương thưởng và các chế độ chính sách liên quan đến lương thưởng, nhằm cải tiến hệ thống cho phù hợp với tình hình phát triển hiện tại của Công ty cũng như đáp ứng được khảo sát sự hài lòng của nhân viên, có khả năng cạnh tranh thu hút lao động với các doanh nghiệp khác trên địa bàn.

Sự khác biệt căn bản của Công ty Tư vấn Quản lý OCD là tính thực tế của các sản phẩm tư vấn cho doanh nghiệp, được tạo nên nhờ năng lực nghiên cứu ứng dụng các phương pháp và công cụ được công nhận trên thế giới cho bối cảnh đặc thù của doanh nghiệp Việt nam, sự thấu hiểu khát vọng và tư tưởng của các nhà lãnh đạo và quản lý khi triển khai các hoạt động cụ thể, nỗ lực đồng hành cùng khách hàng để đạt được mục tiêu dự án, tận tâm với kết quả dự án và tính phù hợp của đội ngũ thực hiện dự án về năng lực và phong cách với nhu cầu của khách hàng.

Dự án xây dựng Hệ thống Quản lý Nhân sự được kỳ vọng sẽ giúp cho Công ty Công nghiệp Chính xác Việt nam 1 phát triển vững mạnh hệ thống quản lý nội bộ công ty, chọn lọc, củng cố nguồn nhân lực, áp dụng thành công các công cụ và phương pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng khả năng cạnh tranh để phát triển mạnh mẽ trong tương lai và làm tiền đề cho những dự án hợp tác tiếp theo với Công ty Tư vấn Quản lý OCD.

Contact Us

//]]>