Nghiên cứu & xây dựng chiến lược kinh doanh cho thị trường thuê xe hợp đồng

chiến lược kinh doanh
Xây dựng chiến lược kinh doanh & marketing cho Vinapaco
5 July, 2019
Nghiên cứu & xây dựng báo cáo khảo sát Hệ thống quản lý doanh nghiệp
5 July, 2019
Rate this post

Last updated on 8 May, 2020

Hiện trạng khách hàng
 • Công ty TNHH MTV Kinh Đô chủ yếu tập trung kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, dịch vụ lưu trú ngắn ngày, điều hành tour du lịch và tư vấn, môi giới đấu giá bất động sản và quyền sử dụng đất.
 • Khách hàng muốn tham gia vào thị trường vận tải du lịch và thuê OCD làm nghiên cứu để đánh giá nhu cầu thị trường, mức độ cạnh tranh, hành vi của khách hàng sử dụng dịch vụ cho thuê xe hợp đồng, từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh và thiết kế dịch vụ vận tải phù hợp
Phương pháp thu thập dữ liệu
 • Phỏng vấn trực tiếp bằng bảng hỏi: Phỏng vấn trực tiếp các các cơ quan/tổ chức, các công ty du lịch sử dụng bảng hỏi có cấu trúc.
 • Phỏng vấn sâu: Phỏng vấn sâu được sử dụng để thu thập thông tin từ các đơn vị cung cấp dịch vụ xe hợp đồng
Quy mô dự án
 • Hà Nội
 • Khảo sát tiến hành phỏng vấn sâu 20 đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê xe hợp đồng từ 16 chỗ trở lên.
 • Khảo sát bằng bảng hỏi đối với 200 khách hàng của dịch vụ cho thuê xe hợp đồng
Kết quả đạt được
 • Phân tích nhu cầu của các công ty du lịch và các tổ chức/ doanh nghiệp
 • Điểm mạnh, điểm yếu của các thương hiệu cho thuê xe hợp đồng nổi bật trên thị trường
 • Phân tích hành vi lựa chọn của KH cho dịch vụ thuê xe hợp đồng
 • Xây dựng chiến lược kinh doanh cho KH trong mảng dịch vụ vận tải du lịch dựa trên kết quả nghiên cứu và khảo sát

Nguồn: Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Contact Us

//]]>