Nghiên cứu & Điều tra định kỳ đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp Việt Nam (First)

Nghiên cứu thị trường xây dựng Việt Nam & xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty CP Đầu tư Hùng Thắng
Tư vấn Xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty CP Đầu tư Hùng Thắng
5 June, 2019
Mẫu dashboard của phần mềm quản lý bán hàng
Phần mềm quản lý bán hàng – Tại sao DN cần triển khai
5 June, 2019
Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Hiện trạng khách hàng
 • Khách hàng: Cục Thông tin khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Mục tiêu: thu thập thông tin thống kê chính xác, tin cậy về hoạt động đổi mới sáng tạo để xây dựng chiến lược, chính sách đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp định kỳ 2 năm 1 lần
Phương pháp thu thập dữ liệuKhảo sát định lượng thông qua bảng hỏi phỏng vấn trực tiếp đối với các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo theo quy mô:

 • Doanh nghiệp nhỏ: quy mô lao động từ 30 – 200 người
 • Doanh nghiệp vừa: quy mô lao động từ 201 – 300 người
 • Doanh nghiệp lớn: quy mô lao động lớn hơn 300 người
Quy mô dự án
 • Khảo sát 8000 doanh nghiệp hoạt động trong ngành chế biến, chế tạo
 • Địa bàn tại 21 tỉnh/thành trong toàn quốc
Kết quả đạt được 

Khảo sát hoạt động ĐMST trong các doanh nghiệp phục vụ việc đánh giá, xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch khoa học và công nghệ, so sánh quốc tế các chỉ tiêu thống kê về ĐMST và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐMST của Việt Nam

 • Thông tin về doanh nghiệp
 • Nguồn nhân lực
 • Hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Tình hình đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

Nguồn: Công ty Tư vấn Quản lý OCD

 

 

Contact Us

//]]>