Các khóa học về Quản trị doanh nghiệp cấp cao – Quản trị chiến lược, kế hoạch kinh doanh.

14 October, 2020
Khóa học Cập nhật Luật lao động 2021 – các thay đổi và giải pháp cho doanh nghiệp

Khóa đào tạo Cập nhật Luật lao động 2022 – các thay đổi và giải pháp cho doanh nghiệp

Luật lao động là một trong những vấn đề tối quan trọng trong đời sống con người và xã hội loài người. Người lao động tạo […]
14 October, 2020
Khóa đào tạo Xây dựng KPI/OKR - hệ thống đánh giá hiệu quả công việc

Khóa đào tạo Xây dựng KPI/OKR – hệ thống đánh giá hiệu quả công việc

KPI/OKR – cả 2 đều là những công cụ để đo lường hiệu suất công việc. Cả Key Result trong OKR hay Key Perfomance trong KPI […]
12 October, 2020
Khóa đào tạo Vượt qua khủng khoảng - Phát triển bền vững

Khóa đào tạo Vượt qua khủng khoảng – Phát triển bền vững

Chưa bao giờ các doanh nghiệp phải qua khó khăn với trải nghiệm sâu sắc như thời khắc hiện tại. Sự thay đổi của hội nhập […]
12 May, 2020
Khóa học Phân tích dữ liệu kinh doanh - DATA ANALYSIS

Khóa học Phân tích dữ liệu kinh doanh – ngành học quyến rũ nhất thế kỷ 21

Phân tích dữ liệu – công cụ hữu ích hỗ trợ công ty đạt được mục tiêu trong kinh doanh. Phân tích dữ liệu là một […]
30 March, 2020
Quản trị chiến lược - Triển khai chiến lược bằng BSC

Triển khai chiến lược theo phương pháp Bảng điểm cân bằng BSC

Mục tiêu của khóa học Khóa đào tạo Triển khai chiến lược theo phương pháp Bảng điểm cân bằng BSC (Balanced Scorecard) hướng tới mục tiêu: […]

Contact Us

//]]>